Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie stwierdzania zgonu
i jego przyczyny uprawniony jest do stwierdzenia zgonu, jeżeli w składzie zespołu ratownictwa medycznego, który wyjechał na interwencję, nie ma lekarza?

W świetle ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym istnieje możliwość funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego bez lekarza.
Kto w takiej sytuacji uprawniony jest do stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu, jeżeli
w skład zespołu wchodzi wyłącznie ratownik medyczny lub pielęgniarka? Czy osoby te są uprawnione do stwierdzenia zgonu, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 14 marca 2007 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym do stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu uprawniony jest:

1. lekarz POZ, który jako ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich;
2. lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania;
3. lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony w przychodni bądź ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej (wiejski, felczerski punkt zdrowia) i sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem, w którym znajdują się zwłoki;

4. położna wiejska, jeżeli nastąpił na terenie gromady zgon pozostającego pod jej opieką noworodka przed upływem 7 dni życia, a najbliższa przychodnia lub ośrodek zdrowia jest oddalony o więcej niż 4 km.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202).
Pielęgniarka, ratownik medyczny wchodzący w skład zespołu ratowniczego nie mają uprawnień do stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) nie uległy zmianie przepisy dotyczące stwierdzania zgonu i wystawienia karty zgonu.
W przypadku opisanym w pytaniu należy wezwać lekarza uprawnionego do stwierdzenia zgonu pacjenta, zgodnie z warunkami przewidzianymi we wskazanym wyżej rozporządzeniu.

Katarzyna Lenczowska-Soboń
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account