Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Jak należy stosować art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w odniesieniu do art. 59b i wynagrodzeń pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 9 marca 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

W przypadku ustalania zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników SP ZOZ-u w związku z art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.), nie istnieje obowiązek stosowania wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.).

Uzasadnienie:
Artykuł 59a u.z.o.z. ma zastosowanie do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli Pogotowie Ratunkowe ma taki status (znajduje się w strukturach SP ZOZ-u), to przepis ten ma do niego bezpośrednie zastosowanie. Zgodnie z treścią tego artykułu podwyżka wynagrodzeń jest obligatoryjna w przypadku wzrostu wartości umowy na ten sam rodzaj lub zakres świadczeń, w stosunku do wartości tej umowy w poprzednim roku. Zgodnie z powołanym przepisem, kierownik SP ZOZ-u ma obowiązek przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosła wartość umowy zawartej z NFZ.

Pracodawca ustalając wysokość podwyżek na zasadach określonych w art. 59a ust. 2-4 u.z.o.z. tj. w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub organizacjami związkowymi (jeżeli jest ich więcej), a w przypadku ich braku z wybranym przez załogę pracownikiem, bądź samodzielnie w przypadku braku uzgodnień po upływie 30 dni od przekazania propozycji przez pracodawcę - nie stosuje wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, określonych w ustawie o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. Wobec tego przy ustalaniu zasad wzrostu wynagrodzeń pracodawca i związki zawodowe lub wybrany przez załogę pracownik ustalają według wypracowanych i uzgodnionych między sobą zasad, podwyżki dla pracowników, bez obowiązku kierowania się wskaźnikami wynikającymi z ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń.

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 219, poz.1707). Ustawa ta spowodowała, że z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, przestała obowiązywać. Wobec tego art. 59b u.z.o.z. stał się bezprzedmiotowy i został uchylony art. 3 wymienionej na początku ustawy. Powyższa zmiana nie ma jednak znaczenia dla ustalonych w art.59a u.z.o.z. - zasad przyznawania podwyżki wynagrodzeń pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pozostają one nadal takie same i nadal nie mają do nich zastosowania wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określone w uchylonej ustawie, obecnie z powodu utraty przez nią mocy. Poprzednio z powodu brzmieniem art.59b.u.z.o.z.

Anna Olińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account