Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy pracodawca (pogotowia ratunkowego) może wpisać w umowie o pracę kilka miejsc pracy, nie ponosząc tym samym kosztów związanych z podróżą służbową?

Pogotowie ratunkowe stacjonuje w kilku filiach wyjazdowych, nie są to miejsca wykonywania pracy, bowiem charakter pracy w pogotowiu jest zdefiniowany tak, że to zespół jedzie do chorego. Filie są to stałe miejsca, gdzie stacjonuje zespół wyjazdowy. Każdy z pracowników na miesiąc wcześniej zna grafik pracy i może swobodnie dotrzeć do pracy na czas.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

W ocenie Autorki takie określenie miejsca pracy jest dopuszczalne.

Uzasadnienie:
We wstępie należy rozważyć czym w istocie jest miejsce pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) nie zawiera legalnej definicji miejsca pracy. W literaturze i orzecznictwie przyjęto, że miejsce pracy to określona przez strony stosunku pracy jednostka przestrzeni, w której pracownik jest obowiązany wykonywać umówioną pracę.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 350/00) Sąd Najwyższy stwierdził: "Przepis art. 29 § 1 Kodeksu pracy wśród przykładowo wskazanych warunków umowy o pracę wymienia określenie rodzaju i miejsca wykonywania pracy. Przepis ten nie wymaga, by strony uzgodniły jedno stałe miejsce świadczenia pracy. Nie określa także sposobu ustalenia miejsca wykonywania pracy. Nie musi więc być to lokal lub pomieszczenie albo posesja mające stały adres i znajdujące się w jednej miejscowości.

Miejsce wykonywania pracy jest najściślej związane z jej rodzajem. Praca, której przedmiotem jest np. pozyskiwanie klientów lub akwizycja polega na jej wykonywaniu w różnych miejscach. Jest ze swej istoty związana z nieustannym przemieszczaniem się pracownika na pewnym obszarze.

Miejsce wykonywania pracy, jeżeli uzasadnia to rodzaj pracy, może zatem obejmować pewną zamkniętą przestrzeń poza granicami administracyjnymi jednej miejscowości. Ponieważ określenie miejsca pracy w taki sposób mogłoby jednak prowadzić niekiedy do obchodzenia przepisów o podróżach służbowych i przerzucania części kosztów pracy na pracownika, uzasadnione jest pytanie jak szeroką przestrzeń można traktować jako prawidłowo uzgodnione miejsce wykonywania pracy." Powołane uzasadnienie wskazuje, że szerokie określenie miejsca pracy jest dopuszczalne i możliwe.

Wymaga jednak precyzyjnego określenia harmonogramu i umożliwienia dostosowania pracownika do zmieniającego się miejsca pracy.

Agnieszka Sieńko
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account