Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy ratownik medyczny może na szkoleniu BHP wykładać problematykę dotyczącą pierwszej pomocy i czy w tym celu musi ukończyć dodatkowe kursy?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 21 października 2008 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Ratownik medyczny, posiadający prawo wykonywania zawodu może na szkoleniu BHP wykładać problematykę dotyczącą pierwszej pomocy i nie musi w tym celu posiadać ukończonych dodatkowych kursów.
Uzasadnienie
Absolwent publicznej (lub niepublicznej, ale posiadającej uprawnienia szkoły publicznej) policealnej szkoły kształcącej w zawodzie ratownika medycznego po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje tytuł zawodowy ratownika medycznego.

Tytuł ten upoważnia absolwenta do wykonywania zawodu ratownika medycznego w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z opisem kwalifikacji absolwenta, zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. Nr 26, poz. 217) - podstawa programowa kształcenia w zawodzie ratownika medycznego stanowi załącznik nr 7 do ww. rozporządzenia - ratownik medyczny może prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Nadmienić należy, iż osoba posiadająca tytuł zawodowy ratownika medycznego, zgodnie z programem nauczania policealnej szkoły kształcącej w tym zawodzie, odbyła zajęcia z dydaktyki ratownictwa medycznego. A zatem ratownikiem medycznym jest:
1) osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom ratownika medycznego;
2) osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne, realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny i uzyskała tytuł licencjata.

Aktem prawnym zawierającym wykaz zawodów i specjalności występujących w Polsce jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 z późn. zm.). W załączniku do rozporządzenia, w Strukturze Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, pod pozycją 322905 został wpisany zawód ratownika medycznego, zaś pod pozycją 223908 wpisano specjalistę ratownictwa medycznego. Zawód ten jest wpisany również w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 z późn. zm.) pod pozycją 322 (06).

Alicja Brzezińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie

www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

piotrek
-1 #1 piotrek 2009-12-15 16:58
sory ale ratownik medyczny nie ma czegoś takiego jak prawo wykonywania zawodu, a dyplom ukończenia szkoły i otrzymanie tytułu zawodowego ratownik nie jest równoznaczne z otrzymaniem prawa wykonywania zawodu
Zgłoś administratorowi
netze
0 #2 netze 2010-01-05 18:54
Dzięki Bogu, bo co najgorliwsi wymyślali sobie kursy pedagogiczne i płacili za nie. No ale widocznie każdemu z osobna należy tłumaczyć podstawowe zagadnienia.
Zgłoś administratorowi
agata
0 #3 agata 2010-01-17 18:07
jestem obecnie wolontaariuszem na stażu instruktorskim pckw udzielaniu pierwszej pomocy. skończyłam 11 lat temu policealne studium dentystyczne (protezy i te sprawy :lol: )
ma pytanie, nie kończąc studium medycznego/szko ły medycznej na ratownika medycznego moge starać się o zostanie ratownikiem medycznym np. będąc przez jakis okres wolontariuszem "na pogotowiu" u ratowników, a puźniej np. jais egzamin? jest taka mozliwość, czy tylko szkoła medyczna zakończona egzaminem i tytułem ratownika medycznego???
Zgłoś administratorowi
Lekarz zespołu S
+2 #4 Lekarz zespołu S 2010-05-09 16:57
Witam serdecznie - Piotrze zapraszam na strone NFZ-u gdzie jest wyraznie napisane " Prawem wykonywania zawodów ratownik medyczny jest uzyskanie dyplomu ratownika medyczne. Pozdrawiam serdecznie
Zgłoś administratorowi

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account