Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


Serwis zawiera treści z zakresu ratownictwa medycznego. Jednak jego głównym przesłaniem jest przybliżenie sylwetki zawodu: Ratownik Medyczny w Polsce. Przeciętny mieszkaniec naszego kraju ma mylne pojęcie albo nic nie słyszał o istnieniu takiego zawodu. Obecnie jest to już liczna grupa zawodowa która borykając się z codziennymi przeciwnościami realizuje swoje cele zawodowe.


Oficjalnie Portal Ratownik-med.pl powstał 12 maja 2005 roku. Pomysł założenia strony poświęconej ratownictwu medycznemu, a głównie ratownikom medycznym zrodził się pod presją nieunormowanej sytuacji zawodowej ratowników. Nasz portal początkowo nazywał się "RATOWNICTWO MEDYCZNE - prywatna strona ratownika medycznego", następnie "RATOWNICTWO MEDYCZNE - strona ratownika medycznego, w finale skupiliśmy się na nazwie naszej domeny.
 
ratownikmed old
 
Ostatecznie funkcjonujemy pod nazwą "Portal Ratownik-med.pl". Od 2005 roku minęło już sporo czasu, dzisiaj mamy już ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednak zawód ratownika medycznego nadal wymaga pilnych uregulowań prawnych. Wierzymy, że kiedyś nasza grupa zawodowa będzie mówiła jednym głosem, a kontraktowanie ratownictwa medycznego będzie tylko sennym koszmarem.
 
W szkole dyrekcja, wykładowcy zapewniali nas, że po ukończeniu nauki nie będziemy mieli problemu z zatrudnieniem. Niestety, gdy zaraz po ukończeniu szkoły starałem się o pracę w kilku stacjach pogotowia, wszędzie napotykałem na trudności. Pracodawcy twierdzili, że nasze uprawnienia nic nie znaczą a jeżeli już by doszło do zatrudnienia to na etacie sanitariusza.

Byłem strasznie rozczarowany panującą sytuacją, w podobnej sytuacji znaleźli się pozostali absolwenci ratownictwa. Około 2000 roku ówczesne Kasy Chorych sugerowały Stacjom Pogotowia Ratunkowego w całej Polsce zatrudnianie ratowników medycznych. To spowodowało, że ratownicy zaczęli otrzymywać pierwsze etaty w stacjach pogotowia ratunkowego. Personel, który już pracował, głównie sanitariusze i kierowcy zmuszeni byli rozpocząć naukę i zdobyć wykształcenie medyczne aby utrzymać stanowiska. Ratownicy często podejmowali naukę na wyższych uczelniach medycznych aby podnieść kwalifikacje.
 
 
Dopiero 12 października 2006 r. Prezydent Lech Kaczyński na podstawie art. 122 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dokonał uroczystego podpisania ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Począwszy od 1 stycznia 2007 roku Ratownicy Medyczni zostali ważnym ogniwem systemu ratownictwa medycznego w Polsce. System reguluje Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Czynności które może podejmować Ratownik Medyczny określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych.

Wszystkie serwisy internetowe, które piszą o ratownikach medycznych spełniają bardzo ważną rolę, jednoczą się i wspólnymi siłami podejmują próby umocnienia pozycji zawodowej ratowników. Zaczęły tworzyć się organizacje ratownicze, które reprezentują naszą grupę zawodową chociażby podczas prac nad ustawą o ratownictwie.
 
Gdy serwis zaczął funkcjonować okazało się, że spotyka się z dużym zainteresowaniem. Zaczęły napływać e-maile, często z bardzo trafnymi uwagami, pytaniami, propozycjami. Z miesiąca na miesiąc liczba odwiedzin serwisu zaczęła wzrastać.  Wszystkie Wasze sygnały, uwagi, wpisy w księdze gości to najlepsze podziękowanie za to, co udało mi się zrobić do tej pory.


Dzięki Wam drodzy internauci serwis nadal funkcjonuje !!!!!!
Autor Portalu Ratownik-med.pl
Piotr Bartnicki

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account