Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy możliwe jest zatrudnienie w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej ratownika medycznego niespełniającego wszystkich kryteriów wskazanych w art. 35 i 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej?

Czy na podstawie art. 35 oraz art. 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej możliwe jest zatrudnienie w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej ratownika medycznego w oddziale szpitala (bez SOR) na podstawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, jeśli ratownik:

1) nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;
2) nie dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej;
3) prowadzi działalność gospodarczą;
4) będzie udzielał świadczeń w szpitalu?

Jeśli tak, to jaka (zgodnie z przepisem § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne) powinna być minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 11 marca 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
W ocenie Autorki zawarcie takiej umowy nie jest możliwe.

Uwagi:
Niezaprzeczalnie istnieje w tym zakresie deficyt regulacji prawnej. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne:

1) niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tego zakładu;
2) osobie wykonującej zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

a) grupowej praktyce lekarskiej i grupowej praktyce pielęgniarek, położnych prowadzącym działalność na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
3) osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełnia warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej.


Z pytania wynika jednoznacznie, że ratownik medyczny nie spełnia żadnego z warunków art. 35 u.z.o.z. Tym samym zawarcie umowy, o której mowa w powołanym przepisie jest niezgodne z prawem. Lektura przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) nie pozwala na stwierdzenie o możliwości wykonywania zawodu ratownika w formie praktyki podobnej do praktyki lekarskiej lub pielęgniarskiej. Stąd Autorka stoi na stanowisku o niedopuszczalności zlecenia ratownikowi medycznemu udzielania świadczeń zdrowotnej w trybie opisanym w pytaniu.

Agnieszka Sieńko
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account