Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym trafiła już do Sejmu - wynika z informacji zamieszczonej na stronach RCL. To oznacza, że rząd musiał przyjąć go obiegowo.

Zmiana ustawy dotyczy m.in. przejęcia przez Ministra Zdrowia zadań w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, dotychczas realizowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Nowelizacja wprowadza pojęcie "dyspozytorni medycznej", która stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania SWD PRM na terenie województwa.

Upaństwowienie

Z rynku wypadną prywatne firmy, mające teraz ok. 10 proc. udziałów. W ustawie wpisano bowiem na sztywno, że zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51 proc. udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, lub publicznej uczelni medycznej.

Umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawarte przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, obowiązują na okres, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r.

Podmioty, które nie spełniają tego warunku, mogą działać w systemie, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. Wcześniej planowano, że ta zmiana wejdzie w życie już od 1 lipca 2018 r. (choć jeśli np. NFZ nie przedłuży im w przyszłym roku umów, to w praktyce termin do końca 2020 r. nie będzie miał większego znaczenia).

Zmiana pracodawcy

Projekt przewiduje, że z dniem 1 stycznia 2021 r. dyspozytorzy medyczni wykonujący zadania dyspozytora medycznego u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego stają się pracownikami urzędów wojewódzkich, z wyjątkiem dyspozytorów medycznych, którzy nie wyrazili zgody na zmiany w zakresie obowiązujących ich umów.

 

Zapoznaj się z dokumentem: Projekt nowelizacji Ustawy o PRM

Źródło: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account