Ratownictwo Medyczne - Pierwsza Pomoc

Prawnym obowiązkiem każdego obywatela jest udzielenie pomocy ofiarom wypadków. Według prawa nie jest zagrożony karą ten, który działając w dobrej wierze i według posiadanej przez siebie wiedzy udziela pomocy ofierze wypadku, a nie uda mu się uratować ofiary.

Nie udzielenie pomocy ofierze wypadku grozi aresztem lub grzywną z jednoczesnym zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 3 lat. Przez udzielenie pomocy rozumie się nie tylko samodzielne ratowanie ofiar wypadku lecz w szczególności zadbanie o możliwie szybkie sprowadzenie fachowej pomocy medycznej. Do czynności tej nie powinien przystępować sprawca wypadku będący w szoku, aby nie przysporzył jeszcze większej szkody, niż uczynił.

Wypadki to obecnie nieodłączny element cywilizacji. Jakże często, zbyt często kończące się śmiercią poszkodowanych w nich osób. A przecież wiele z nich można by było jeszcze uratować. O ich losie zadecydował jednak brak pomocy w czasie pierwszych kilku minut od zaistnienia wypadku.

UWAGA !!! Materiały zamieszczone w dziale "RATOWNICTWO" mają charakter poglądowy. Prawidłowe zrozumienie i stosowanie zasad pierwszej pomocy oraz technik ratowniczych, może zagwarantować jedynie odbycie szkolenia wraz z zajęciami praktycznymi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W czwartek 15 października opublikowane zostały nowe wytyczne resuscytacji. Międzynarodowe wytyczne z roku 2015 będą obowiązywały przez 5 lat.

Wytyczne z 2015 roku, które powstały po opracowaniu badań przeprowadzonych w minionych pięciu latach, podkreślają, że priorytetem są pierwsze ogniwa w tzw. łańcuchu przeżycia czyli rozpoznanie sytuacji, szybkie wezwanie fachowej pomocy oraz podjęcie niezbędnych czynności ratunkowych przez świadków zdarzenia. - Nowe wytyczne, według których powinno się postępować w trakcie akcji ratunkowej stawiają w dalszym ciągu na szybką reakcję postronnych świadków akcji ratunkowej - komentuje Jerzy Jaskuła z Fundacji "Ratuj Życie".

- Szalenie istotna jest także współpraca pomiędzy dyspozytorem a osobą wzywającą pomocy - dodaje. Dyspozytorzy stosując się do nowych wytycznych przez telefon mają udzielać jeszcze dokładniejszych wskazówek odnośnie udzielania pomocy przez świadków zdarzenia do momentu przybycia służb ratunkowych.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

ImageW dniu 18 października 2010 r. Europejska Rada Resuscytacji (www.erc.edu) opublikowała Wytyczne Resuscytacji 2010, których tłumaczenie na język polski wkrótce będzie dostępne zarówno w formie elektronicznej  www.prc.krakow.pl  jak i książkowej. W załączniku do tej informacji znajduje się dokument, który podsumowuje najważniejsze zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2010 w porównaniu do Wytycznych 2005. Dokument ten powinien być jak najszerzej rozpowszechniony.

Najważniejsze punkty Wytycznych Resuscytacji 2010 ERC obejmują:

  • W zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym  z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) konieczne jest,  aby nieprzeszkolona osoba będąca świadkiem NZK prowadziła resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) przynajmniej z uciskaniem klatki piersiowej, do czego powinien zachęcać dyspozytor pogotowia ratunkowego przyjmujący zgłoszenie.
  • Podkreśla się wagę wczesnego, nieprzerwanego prowadzenia wysokiej jakości uciśnięd klatki piersiowej u osób z NZK z wykorzystaniem sprzętu dostarczającego informację zwrotną dotyczącą jakości RKO oraz wykonanie wczesnej defibrylacji z przerwaniem uciskania klatki piersiowej na okres nie dłuższy niż 5 sekund.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

RKO DzieciResuscytacja krążeniowo - oddechowa (RKO) dzieci - BLS (Basic Life Support)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) - jest zespołem zabiegów, których zadaniem lub skutkiem jest przywrócenie podstawowych objawów życia, tj. co najmniej krążenia krwi lub krążenia krwi i oddychania.

Za dzieci należy uznać osobę w wieku poniżej 8 roku życia (płci męskiej i płci żeńskiej).

1. Upewnij się, że jest bezpiecznie zarówno dla ciebie jak i dla dziecka.
2. Sprawdź reakcję dziecka:

  • delikatnie potrząśnij dziecko i zapytaj głośno: „Czy wszystko w porządku?”, nie potrząsaj niemowlęciem i dzieckiem, jeśli podejrzewasz u niego uraz szyjnego odcinka kręgosłupa.

3a. Jeśli dziecko odpowiada słowami lub poruszeniem się:

  • pozostaw dziecko w pozycji w jakiej je zastałeś (pod warunkiem, że jest ona dla niego bezpieczna),
  • oceń jego stan i udziel pomocy w razie potrzeby,
  • powtarzaj regularnie ocenę stanu ogólnego dziecka.

Ostatnio dodane zdjęcia


PRM vs COVID-19 13
PRM vs COVID-19 12
PRM vs COVID-19 11
PRM vs COVID-19 10
PRM vs COVID-19 9
PRM vs COVID-19 8
PRM vs COVID-19 7
PRM vs COVID-19 6

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account