Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szpitale są zobowiązane do zapewnienia transportu sanitarnego. Do tej pory szczegółowe warunki realizacji transportu dedykowanego pacjentom w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie zostały określone. To ma się wreszcie zmienić.

Ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W projekcie rozporządzenia dookreślono warunki realizacji świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego. Obecnie nierzadko zespoły ratownictwa medycznego zastępują firmy świadczące usługi transportu sanitarnego.

W transporcie medycznym wyodrębniono jedynie warunki udzielania świadczenia gwarantowanego, natomiast sam transport sanitarny jest już realizowany i zabezpieczany przez świadczeniodawców.

 

Kiedy zespół wkracza do akcji?

Zespół transportu medycznego udziela świadczeń w przypadku konieczności transportu medycznego, między podmiotami leczniczymi realizującymi świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego w szczególności w przypadku:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innym podmiocie leczniczym;

2) konieczności zachowania ciągłości leczenia w innym podmiocie leczniczym

Transport medyczny, o który mowa w ust. 1, jest realizowany w przypadku braku możliwości dalszej realizacji świadczeń w danym podmiocie leczniczym.

Personel

Personel realizujący świadczenie jest każdorazowo wskazywany w zleceniu, przez lekarza realizującego świadczenia na rzecz świadczeniobiorcy, przy uwzględnieniu stanu klinicznego świadczeniobiorcy.

Wyposażenie

Środek transportu sanitarnego spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wyposażenie w:

1) kardiomonitor;

2) pulsoksymetr;

3) urządzenie do pomiaru nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;

4) urządzenie do pomiaru temperatury ciała;

5) defibrylator oraz zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny)

6) pompa infuzyjna.

Organizacja udzielania świadczenia

Wyposażenie pojazdu jest każdorazowo wskazywane w zleceniu, przez lekarza realizującego świadczenia na rzecz świadczeniobiorcy, przy uwzględnieniu stanu klinicznego świadczeniobiorcy.

Świadczenie nie dotyczy przypadków transportu sanitarnego, podczas którego nie ma konieczności udzielania świadczeń zdrowotnych.

Kiedy wejście w życie?

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na razie jest na etapie konsultacji, uwagi do niego można zgłaszać do 9 lipca.

Zdaniem MZ uregulowanie tej kwestii będzie mieć pozytywny wpływ na działalność przedsiębiorców przez wyodrębnienie warunków realizacji świadczenia, co pozwoli na lepszą koordynację świadczenia oraz zapewnienie kompleksowości świadczeń realizowanych przez świadczeniodawców.

Źródło: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account