Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy zespoły ratownictwa medycznego, działające w strukturze samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, mogą być wzywane do stanów zagrożenia życia/reanimacji, ale występujących u pacjentów hospitalizowanych w innych SP ZOZ-ach (szpitale psychiatryczne, oddziały ośrodków rehabilitacji, opieki długoterminowej)?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 1 marca 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Żaden przepis prawa nie wyłącza wyraźnie takiego wezwania. W szczególności nie czyni tego ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.) ani też przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Godzi się wskazać w tym miejscu na postanowienie art. 28 ust. 1 u.z.o.z., który stanowi, że pogotowie ratunkowe udziela świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia.

Przepis nie wyłącza spod zakresu działania art. 28 ust. 1 u.z.o.z. terenu innego zakładu opieki zdrowotnej. Należy zważyć, że każdy zakład opieki zdrowotnej jest uprawniony do działania wyłącznie w zakresie określonym wpisem do właściwego rejestru (art. 12, art. 14 ust. 2 u.z.o.z.).

Naturalnie każdy lekarz jest obowiązany podejmować czynności w stanie zagrożenia życia pacjenta, ale często działania te mogą okazać się niewystarczające ze względu na brak specjalistycznego sprzętu i zaplecza lokalowego. W tych okolicznościach należy zdecydowanie dopuścić możliwość wezwania zespołu ratownictwa medycznego do innego zakładu opieki zdrowotnej.

Autorka wskazuje jednak, że każde wezwanie podlega indywidualnej ocenie między innymi w trybie określonym przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 90, poz. 605).

Agnieszka Sieńko
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account