Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 Regulamin Forum serwisu:

"Portal Ratownik-med.pl"


I. Zasady ogólne

 1. Każdy z użytkowników forum musi zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Forum.
 2. Zanim założysz jakiś temat lepiej warto użyć wyszukiwarki w celu sprawdzenia czy nie istnieje już podobny. Jeżeli takiego nie ma wtedy śmiało możesz założyć swój.
 3. Zabrania się wyzywania, obrażania któregokolwiek z użytkowników forum. Posty z kłótniami mogą być kasowane bez wyraźnego ostrzeżenia.
 4. Podwójne lub niepotrzebne posty będą kasowane.
 5. Zabrania się rozpoczynania tzw. offtopów (postów odbiegających od głównego wątku). Będą one usuwane (jednak, aby nie zakłócić toku wypowiedzi w danym temacie offy będą usuwane, jeżeli całkowicie zdominują główny wątek).
 6. Prosimy nie obrażać współużytkowników Forum.
 7. Prosimy pisać na temat i szanować odmienne zdanie rozmówców.
 8. Stanowczo zakazuje się używania słów niecenzuralnych, pornograficznych, prowokujących i innych - niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami wypowiedzi. 
 9. Zakazuje się stosowania także zamienników z podtekstem wulgaryzmu.
 10. Powyższe zasady dotyczą także nick-ów ,  ksywek wybranych przy rejestracji - wszystkie z nimi niezgodne będą usuwane bez ostrzeżenia

 II. Szczegóły pisania postów na forum

 1. Pisząc posty prosimy nie spieszyć się - nikt Was nie goni.
 2. Przed jego wysłaniem, sprawdzajcie jego błędy i literówki, tzn. najpierw klikajcie na podgląd, a dopiero potem po poprawieniu błędów na Wyślij.
 3. Cytując posta  lub wklejając artykuł z innego źródła - wklejajcie tylko właściwy fragment wypowiedzi - nie ma sensu powielać całego posta poprzednika, bądź wklejać cały artykuł - to tylko spowoduje zaśmiecenie Forum.
 4. Nie piszcie  WIELKIMI LITERAMI” - to oznacza w świecie internetowym, że po prostu krzyczysz - zatem nie rób tego bo oczy bolą.
 5. Prosimy używać zdań, a nie jedynie emotikonów - Forum to nie komunikator.
 6. Zakazuje się również typowego nabijania licznika postów, przez bezsensowne krótkie wypowiedzi.
 7. Jeżeli zakładasz nowy temat, nazwa powinna odzwierciedlać jego treść - pozwoli to szybciej wyszukać dany temat i szybciej uzyskać odpowiedź np. na zadane pytanie.
 8. Staraj się nie pisać dwóch postów jeden pod drugim. Jeśli chcesz coś napisać, a Twój post jest ostatni w temacie, użyj funkcji edytuj.
 9. Spam i ukryta reklama - zakazuje się używania 'spamu', tj. pisania postów pseudoreklamowych,o wyraźnym charakterze SPAMU - takie zachowanie będziemy surowo karać !

wszelkie tego typu posty będą usuwane bez ostrzeżenia. Zakazuje się bezsensownego wklejania do posta tekstu o treści nieprzystającej do treści naszego Forum,

III. Avatary i podpisy 

 1. Dopuszczalny maksymalny wymiar avatara wynosi 120 x 120 pikseli.
 2. Maksymalna wielkość pliku avatara wynosi 55kB.
 3. Zamieszczanie obrazków, fotografii w poście tylko o wymiarach nie większych niż 350 x 350 pikseli i wielkości pliku ok. 50 kB.
 4. Każdy z użytkowników forum musi mieć uzupełnioną sygnaturę, podpis.
 5. Dopuszczalny maksymalny obszar Podpisu (czyli obrazek i tekst) ma wymiary: 120 x 350 pikseli. Podpisy wykraczające poza tę wielkość będą ucinane o ponadregulaminowy fragment.
 6. Maksymalna wielkość Sygnatury wynosi 100kB.
 7. Maksymalnie dopuszcza się jeden obrazek w podpisie.
 8. Maksymalna długość podpisu wynosi 300 znaków.
 9. Jeżeli użytkownik umieścił w podpisie obrazek może dodać jeszcze tylko jedną linijkę tekstu o długości nie przekraczającej (wizualnie) maksymalnej długości banera (350 pikseli).
 10. Avatary i obrazy w podpisach nie mogą zawierać treści pornograficznych, erotycznych lub wulgarnych napisów.

IV. Środki karne

Administratorzy oraz Moderatorzy wystawiają ostrzeżenie za brak poszanowania dla regulaminu forum, regulaminów poszczególnych działów, netetykiety oraz godności innych użytkowników, a w szczególności za:
a) lekceważenie lub niestosowanie się do uwag i sugestii Moderatorów i Administratorów;
b) spam;
c) offy, prowokowanie do nich lub ich świadoma kontynuacja;
d) wszczynanie kłótni, prowokowanie do nich lub systematyczne w nich uczestnictwo;
e) nabijanie postów poprzez notoryczne umieszczanie jedno lub dwuwersowych, komentarzy nic nie wnoszących do dyskusji, celem zwiększenia sobie ilości postów i podwyższenia rangi;
f) notoryczne zakładanie tematów w niewłaściwym dziale, dublujących wątki już istniejące lub otwarcie tożsamego tematu z tym, który został uprzednio zamknięty przez Moderatora;
g) używanie wyrazów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe;
h) zakładanie tematów zawierających treści sprzeczne z obowiązującym na terytorium RP prawem;
i) nagminne okazywanie innym użytkownikom pogardy, poczucia wyższości lub braku szacunku;
j) wyjątkową niedbałość o język, zwłaszcza poprzez nagminne łamanie zasad ortografii;
k) używanie sygnatury o rozmiarach przekraczających wymiary dopuszczone regulaminem.

Ponadto: 

 1. Moderatorzy mogą wystawić ostrzeżenie Administratorzy ostrzeżenia ustalają według własnego uznania.
 2. Użytkownik ma prawo w ciągu 7 dni podważyć ostrzeżenie wystawione przez Moderatora, jeśli nie ma istotnych powodów jego wydania, poprzez zwrócenie się do Administratora o ponowne rozpoznanie sprawy.
 3. Administrator ma prawo dać bana lub usunąć konto użytkownika za nadużycie wulgaryzmów, niestosowane zachowanie użytkownika (w myśl ogólnie przyjętych norm) oraz notoryczne łamanie Regulaminu Forum.
 4. Administrator może przydzielić taką karę bez żadnego uprzedzenia, ale z podaniem konkretnego powodu.
 5. Użytkownik może w ciągu 14 dni odwołać się od decyzji o nałożeniu bana, do któregokolwiek Administratora jeżeli nie otrzyma konkretnego powodu takiej decyzji. Jeżeli użytkownik w tym czasie się nie odwoła, decyzja o przyznaniu bana będzie permanentna (ban permanentny).
 6. Bany poprzez wystawienie 4 tego ostrzeżenia ulegają kasacji w momencie skasowania któregokolwiek ostrzeżenia poprzez upłynięcie okresu 90 dni
 7. Administratorowi przysługuje prawo łaski i w szczególnych sytuacjach może on warunkowo zmniejszyć karę bądź zawiesić bana.
 8. Użytkownik, który zauważył przejawy łamania Regulaminu Forum może i powinien zakomunikować ten fakt jednemu z Administratorów lub Moderatorów.
 9. Moderatorzy lub Administratorzy nie są zobowiązani do pisemnego uprzedzania użytkownika, który łamie Regulamin Forum, o możliwości wystawienia mu ostrzeżenia.
 10. Użytkownikom, którzy pomimo otrzymania bana permanentnego, powracają na forum tworząc nowe konto, konta takie będą kasowane wraz ze wszystkimi postami (po rozpoznaniu takiego użytkownika).
 11. Administratorzy w przypadkach wyżej wymienionych naruszeń mogą stosować również inne środki karne lub porządkowe niż ostrzeżenia, bany i usunięcie konta, w szczególności zaś mogą:
 • czasowo zawiesić dostęp do konta;
 • zabronić dostępu do poszczególnych działów forum;
 • czasowo wyłączyć możliwość wysyłania prywatnych wiadomości, ustawiania awataru lub podpisu lub nałożyć inne ograniczenia na konto.

V. Inne

 1. Regulamin dotyczy wszystkich użytkowników forum, w tym Moderatorów i Administratorów. Jednak Moderatorzy i   Administratorzy są uprzywilejowani ze względu na funkcje jaki pełnią i należy im się odpowiedni szacunek.
 2. Administratorzy i Moderatorzy, celem zaznaczenia wypowiedzi o charakterze organizacyjnym, używają kolorów - odpowiednio - czerwonego i niebieskiego. Użycie tych kolorów (z wyjątkiem przypadków szczególnie uzasadnionych) może zostać odebrane za podszywanie się za Administratora lub Moderatora, co będzie skutkować ostrzeżeniem.
 3. Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie na pracę Moderatora. Skarga musi dotyczyć zaniedbania obowiązków, nadużycia władzy lub łamania regulaminu albo netykiety. Skargi nie mogą być zgłaszane z przyczyn osobistych.
 4. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.
 5. Użytkownik ma obowiązek dostosować się do nowych zasad z chwilą ich wprowadzenia!

Administracja Portalu Ratownik-med.pl

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account