Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Jakie podstawy prawne utworzenia szkoły ratownictwa medycznego można zawrzeć w jej regulaminie?
Szkoły te miały swoje podstawy prawne, ale od 2001 r. zostały one uchylone.
W jaki sposób pogotowie ratunkowe, w którego strukturach znajduje się szkoła ratownictwa medycznego, ma zawrzeć podstawy prawne do jej utworzenia i funkcjonowania?

Zgodnie z prawem jest to placówka kursowa.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 10 września 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Podstawą prawną dla utworzenia placówki kursowej działającej przy pogotowiu ratunkowym jest art. 12 oraz art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.r.m. ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia. Formy, sposób i zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, uwzględniając aktualny stan wiedzy i praktyki medycznej określił minister w rozporządzeniu w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Ustala ono w § 2, że doskonalenie zawodowe jest realizowane m.in. w formie kursu doskonalącego. Jest to forma kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.

Podmiot prowadzący kurs, przed jego rozpoczęciem, jest obowiązany uzyskać zatwierdzenie programu kursu u wojewody, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs. Kurs realizuje się według programu nauczania zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, uwzględniającego zakres wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 8 r.d.z. opracowanego przez zespół ekspertów, legitymujących się doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie medycyny ratunkowej. Kurs doskonalący jest prowadzony w formie stacjonarnej (lub niestacjonarnej) i jest zakończony egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania.

Pogotowie ratunkowe, przy którym będzie prowadzona placówka, powinno powołać się na wskazane podstawy i funkcjonować według procedur opisanych w tych aktach.

Alicja Brzezińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Komentuj, Nie obrażaj!

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt. KONTAKT


Kod antyspamowy
Odśwież

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account