Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Jaka jest podstawa prawna literowego oznakowania ambulansów?
Według obowiązujących przepisów zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na zespoły specjalistyczne oraz zespoły podstawowe, nie ma tam żadnych oznaczeń literowych.
Czy w związku z powyższym, osoby kontrolujące jednostki ratownictwa medycznego słusznie uznają oznaczenia R i W za błędne i nakazują zmianę na S i P powołując się na ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Z obecnie obowiązujących przepisów, tj. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.) nie wynika obowiązek oznakowania ambulansów literami "P" i "S". Co więcej, taki wymóg nie wynika z projektu rozporządzenia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i oznakowania jednostek tego systemu oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, będącego w notyfikacji.

Uzasadnienie:
Twierdzenie, że nowe oznakowanie ambulansów - "P" i "S" zaczęło obowiązywać z dniem wejścia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest co najmniej nieuprawnione. Być może zamierzeniem ustawodawcy było zastąpienie dotychczasowego oznakowania "R" i "W" nowymi symbolami, ale tego nie zapisał w ustawie, ani nie zmienił kodu identyfikacyjnego wyjazdowych zespołów systemu ratownictwa medycznego. A zatem nieuprawnionym jest żądanie przez organ kontroli urzędowej albo Narodowego Funduszu Zdrowia, aby oznakowanie zostało zmienione.

W niektórych regionach kraju Narodowy Fundusz Zdrowia wręcz uzależnia podpisanie umowy o świadczenie usług medycznych od wymaganego przez siebie oznakowania ambulansów. Jeśli tak się dzieje także i w omawianym przypadku należy wystosować pismo do Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego z wnioskiem o uporządkowanie tej sprawy. Umożliwi to podjęcie działań interwencyjnych oraz ewentualnych zmian w projektowanym rozporządzeniu w sprawie oznakowania jednostek systemu ratownictwa medycznego.

Ustawa wprowadza pojęcia: "zespoły specjalistyczne" i "zespoły podstawowe", ale nie jest to równoznaczne z nakazem nowego oznakowania. Nawet w przypadku wprowadzenia zmian i ustalenia nowego oznakowania "P" i "S", wyraźnie zapisano w ustawie, że okres dostosowawczy upływa z dniem 31 grudnia 2010 r.

Alicja Brzezińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Komentuj, Nie obrażaj!

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt. KONTAKT


Kod antyspamowy
Odśwież

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account