Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy możliwe jest zatrudnienie w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej ratownika medycznego niespełniającego wszystkich kryteriów wskazanych w art. 35 i 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej?

Czy na podstawie art. 35 oraz art. 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej możliwe jest zatrudnienie w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej ratownika medycznego w oddziale szpitala (bez SOR) na podstawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, jeśli ratownik:

1) nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;
2) nie dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej;
3) prowadzi działalność gospodarczą;
4) będzie udzielał świadczeń w szpitalu?

Jeśli tak, to jaka (zgodnie z przepisem § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne) powinna być minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 11 marca 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
W ocenie Autorki zawarcie takiej umowy nie jest możliwe.

Uwagi:
Niezaprzeczalnie istnieje w tym zakresie deficyt regulacji prawnej. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne:

1) niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tego zakładu;
2) osobie wykonującej zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

a) grupowej praktyce lekarskiej i grupowej praktyce pielęgniarek, położnych prowadzącym działalność na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
3) osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełnia warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej.


Z pytania wynika jednoznacznie, że ratownik medyczny nie spełnia żadnego z warunków art. 35 u.z.o.z. Tym samym zawarcie umowy, o której mowa w powołanym przepisie jest niezgodne z prawem. Lektura przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) nie pozwala na stwierdzenie o możliwości wykonywania zawodu ratownika w formie praktyki podobnej do praktyki lekarskiej lub pielęgniarskiej. Stąd Autorka stoi na stanowisku o niedopuszczalności zlecenia ratownikowi medycznemu udzielania świadczeń zdrowotnej w trybie opisanym w pytaniu.

Agnieszka Sieńko
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Komentuj, Nie obrażaj!

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt. KONTAKT


Kod antyspamowy
Odśwież

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account