Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
FAST 1 - system infuzji doszpikowejSystem Infuzji Doszpikowej F.A.S.T.1™
 
System Infuzji Doszpikowej F.A.S.T.1 pozwala na błyskawiczną infuzję doszpikową, która jest skuteczną drogą podawania stosowanych w resuscytacji płynów do krwioobiegu pacjenta. Ponadto, założenie wkłucia doszpikowego pozwala ominąć problem nieodłącznie związany z zakładaniem wkłucia dożylnego w przypadkach nagłych, a mianowicie trudności w zlokalizowaniu żył u chorego w stanie ciężkim.
 
ŁATWY
Umiejętności wymagane do obsługi systemu F.A.S.T. 1™ zostały dobrane do umiejętności potencjalnego użytkownika i jedynie minimalny trening jest potrzebny, aby zapoznać użytkownika z łatwymi w użyciu elementami systemu i prostą procedurą ich stosowania.
 
BEZPIECZNY
Mechanizm zwalniający F.A.S.T. 1™ bezpiecznie ustawia rurkę infuzyjną na kontrolowanej głębokości w szpiku kostnym. System F.A.S.T. 1™ jest całkowicie bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego. Potężny mechanizm zgłębników kostnych w Prowadnicy cofa się automatycznie w uchwycie po uwolnieniu rurki infuzyjnej.
MOŻE BYĆ STOSOWANY WE WSZYSTKICH SYTUACJACH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
System Infuzji Doszpikowej F.A.S.T. 1™ został skonstruowany tak, aby sprostać wymogom interwencji ratowniczych zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Wszystkie jego elementy zostały zaprojektowane, by skrócić czas zakładania wkłucia do infuzji i umożliwić skuteczne leczenie pacjenta pomimo trudności spotykanych w ratownictwie.

SZYBKI
Podczas prób skuteczności systemu F.A.S.T. 1™, ratownicy przeprowadzający testy uzyskują dojście dożylne w 60 – 90 sekund. W doniesieniach z piśmiennictwa, użytkownicy – lekarze i ratownicy medyczni wskazują, że dojście dożylne można uzyskać w czasie krótszym niż około 90 sekund. Z kolei liczne udokumentowane badania wskazują, że założenie wkłucia dożylnego w warunkach pozaszpitalnych zajmuje zwykle od 90 sekund do 10 minut, a może potrwać znacznie dłużej.

SKUTECZNY
Infuzja doszpikowa, która stanowi zasadę działania systemu F.A.S.T. 1™, jest skuteczną drogą podawania stosowanych w resuscytacji płynów do krwioobiegu pacjenta. Ponadto, założenie wkłucia doszpikowego pozwala ominąć problem nieodłącznie związany z zakładaniem
wkłucia dożylnego w przypadkach nagłych, a mianowicie trudności w zlokalizowaniu żył u chorego w stanie ciężkim.

LECZENIE PŁYNAMI W RESUSCYTACJI
System Infuzji Doszpikowej F.A.S.T. 1™ może być stosowany do podania dostatecznej objętości
płynów, aby przeciwdziałać rozwojowi wstrząsu krwotocznego. Zwykła szybkość przepływu dla
soli fizjologicznej wynosi 30 ml / min przy wlewie grawitacyjnym oraz 125 ml / min przy użyciu mankietu do wlewów ciśnieniowych. Rezultatem naszego zaangażowania w stworzenie skutecznego systemu infuzji doszpikowej jest opracowanie F.A.S.T. 1™. System ten sprawdził się jako szybki, skuteczny, łatwy w zastosowaniu i bezpieczny w użyciu zarówno w warunkach ratownictwa w nagłych przypadkach poza szpitalem, jak i w szpitalu.
Źródło: paramedica.pl ; pełna informacja:  FAST1

Film instruktażowy w serwisie "YouTube" F.A.S.T.1
Źródło: paramedica.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account