Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Prawie 26 mln zł na budowę nowej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie przy ul. Twardowskiego i ponad 7 mln zł na nowe ambulanse z wyposażeniem dla WSPR - takie wnioski do Rządu RP, na ręce zachodniopomorskiego wojewody złożył marszałek województwa. Olgierd Geblewicz chce, aby te priorytetowe dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu inwestycje, otrzymały w końcu dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Jak zaznacza, to przedsięwzięcia najważniejszej rangi, bo zdrowie i życie obywateli jest wartością wyższego rzędu.

Zachodniopomorski marszałek liczy, że tym razem starania o rządowe dofinansowanie strategicznych inwestycji medycznych w regionie, znajdą pomyślne zakończenie. Szczególnie chodzi o budowę stacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego, o wsparcie której władze samorządu województwa zabiegały już od 2017 roku. Wówczas - wbrew wcześniejszym zapowiedziom ze strony wojewody i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - nie znaleziono środków z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 20 mln zł.

- Lewobrzeżna część Szczecina potrzebuje dwóch nowoczesnych stacji pogotowia. Inwestycja przy ul. Duńskiej idzie zgodnie z założonym planem i ma zapewniony montaż finansowy w oparciu o budżet województwa i środki własne WSPR. Inaczej sprawy mają się przy Twardowskiego, gdyż jest to znacznie większa inwestycja. Ma ona być nowoczesnym centrum dla wszystkich jednostek pogotowia w całym województwie, a jednocześnie miejscem szkolenia ratowników nie tylko na potrzeby własne, ale i innych służb. Jako taka winna ona być współfinansowana ze środków budżetu państwa z rezerwy celowej przeznaczonej właśnie na te cele - podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

 

Samorząd województwa zachodniopomorskiego zabezpieczył środki finansowe w wysokości 13,5 mln zł na budowę siedziby przy ul. Twardowskiego oraz siedziby przy ul. Duńskiej. Kwoty te zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej województwa. Koszt powstania pierwszej z nich wzrósł jednak z blisko 40 do ponad 51 mln zł, stąd wniosek o przyznanie większego niż poprzednio wsparcia ze strony administracji rządowej.

- Mamy doświadczenie w realizacji inwestycji z rezerwy celowej. Przypomnijmy, że właśnie z rezerwy celowej było finansowane Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem w szpitalu w Zdrojach, gdzie rząd PO-PSL przeznaczył na ten cel 35 mln zł. Szacunkowa wartość inwestycji przy Twardowskiego to 51 mln zł. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów przedsięwzięcia stąd oczekujemy od rządu wsparcia w wysokości 25,9 mln zł. Wierzę, że na zdrowiu mieszkańców nie będzie czynionych żadnych oszczędności - przyznaje Olgierd Geblewicz.

Nowa siedziba WSPR, która zlokalizowana będzie między ul. Twardowskiego, a ul. 26 Kwietnia, składać się ma z dwóch budynków. W pierwszym z nich znajdzie się baza szkoleniowa dla ratowników z symulatorem medycznym, baza administracyjna i część informatyczna. W drugim zaś zlokalizowane zostanie zaplecze warsztatowo-techniczne dla ambulansów wyjeżdżających do akcji ratowniczych, apteka, a także magazyny: leków, sprzętu oraz aparatury medycznej. Na tę inwestycję Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć 9 mln zł.

Do wojewody trafił także wniosek z prośbą o dodatkowe fundusze dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup nowych ambulansów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. Chodzi o kwotę 7,3 mln zł na nabycie 15 karetek ratunkowych typu C oraz dosprzętowienie w: respiratory, defibrylatory, pompy infuzyjne czy nosze. Zakup oszacowano na 9,2 mln zł. WSPR, której liczba zespołów wyjazdowych wzrosła z 79 do 89, a 20% pojazdów ma więcej niż 9 lat, regularnie modernizuje medyczny tabor. Z szacunków wynika, że karetki rocznie wykonują 200 tys. wyjazdów ratujących życie, przejeżdżając nawet 5 mln km. W latach 2010-2018 Stacja ze środków własnych wymieniła już kilkadziesiąt pojazdów, przeznaczając na ten cel ponad 70 mln zł. Potrzeby w tym zakresie nadal są jednak duże.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account