Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ratownicy medyczni będą zawodem zaufania publicznego i otrzymają samorząd. Będzie także obowiązek prowadzenia rejestru ratowników w systemie teleinformatycznym. Ratownicy będą mogli liczyć również na 6-dniowy płatny urlop szkoleniowy. Jego wprowadzenie rocznie pracodawców może kosztować  blisko 14 mln złotych.

Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, który właśnie trafił do konsultacji publicznych. Projekt już raz trafił do konsultacji pod koniec września 20019 r., ale wtedy kończyła się kadencja parlamentu i było wiadomo, że nie uda się go procedować. W poniedziałek resort zdrowia po raz drugi przekazał projekt do konsultacji.

- Najbardziej cieszymy się z tego, że będzie osobna ustawa o zawodzie i stworzony zostanie samorząd zawodowy – mówi Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. - Zabiegaliśmy o to od lat, by mieć swój samorząd tak samo jak lekarze, pielęgniarki, lekarze i fizjoterapeuci. Samorząd będzie walczyć o kolejne zmiany i rozwój tego zawodu.

Projektowane przepisy tworzą podstawę do uznania zawodu ratownika medycznego za zawód zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt przewiduje także przepisy regulujące w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego, utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

 

W większości ratownicy są zatrudnieni w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz zespołach ratownictwa medycznego. Teraz nie ma elektronicznego rejestru ratowników medycznych i dlatego nie można precyzyjnie ustalić liczby osób uprawnionych do wykonywania tego zawodu. Ministerstwo Zdrowia szacuje całkowitą liczbę ratowników na ok. 25 tysięcy.

Zadania samorządu zawodowego
Resort podkreśla, że dla rozwoju zawodu ratownika medycznego konieczne jest stworzenie samorządu zawodowego. Projektowana regulacja wprowadzi do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację, tak jak to ma miejsce w przypadku innych zawodów medycznych jak: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci.

Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie posiadała osobowość prawną oraz określone w ustawie organy. Przynależność do samorządu będzie obowiązkowa. Nadzór nad samorządem będzie sprawował minister zdrowia. Działalność samorządu finansowana będzie np.: ze składek członkowskich i opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru ratowników medycznych.

Samorząd ma m.in.:

sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;
przyznawać prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
zawieszać i pozbawiać prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
prowadzić postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych;
prowadzić postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
reprezentować ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
prowadzić nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych.
Zadania związane z doskonaleniem zawodowym ratowników zostały przeniesione z wojewody na Krajową Radę Ratowników Medycznych.

Czytaj więcej: prawo.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

Polarowy
+4 #1 Polarowy 2019-12-18 23:29
Urlop szkoleniowy? Oczywiście i do tego niech w końcu uregulują obowiązek doskonalenia zawodowego ratowników. Tempe turboty uganiają się z USG - SRE itp. Tylko nikt nie pomyśli, że będąc na etacie za doskonalenie zawodowe powinien płacić pracodawca a nie ratownik!!!!! Przecież taki obowiązek wynika z Kodeksu Pracy, dlaczego my ratownicy mamy sami płacić za doskonalenie zawodowe?
Zgłoś administratorowi

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account