Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ministerstwo Zdrowia wysłało do wojewodów list, w którym wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zwróciła się z prośbą o przekazanie kierownikom podmiotów leczniczych zatrudniających ratowników medycznych informacji o podpisaniu rozporządzenia z 12 lipca zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz obowiązkach z niego wynikających.

Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania do wojewódzkiego oddziału NFZ informacji o liczbie ratowników medycznych udzielających świadczeń w zakresie: leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń wysokospecjalistycznych w przeliczeniu na liczbę etatów realizujących te świadczenia w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., oraz kwotę dodatkowych środków przyznawanych ratownikom medycznym po dniu 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Przekazanie tych danych będzie stanowiło podstawę do zmiany umowy o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz uzyskania środków finansowych na wypłatę dodatków.​

Ratownicy uważają, że „na tym etapie w działanie powinny zaangażować się organizacje działające na terenach konkretnych jednostek w celu dopilnowania prawidłowych wyliczenia i wykazana maksymalnej ilości ratowników.”

Czytaj więcej: medexpress.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account