Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wobec braku rządowego wsparcia z rezerwy celowej na budowę stacji pogotowia ratunkowego przy ul. Twardowskiego, Samorząd Województwa i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego zmieniły koncepcję. W pierwszej kolejności powstanie stacja przy zbiegu ulic Krasińskiego i Duńskiej w Szczecinie. Dziś, w środę 18 lipca br. województwo nabyło od miasta Szczecin nieruchomość na potrzeby inwestycji. Na podstawie porozumienia cena została obniżona do symbolicznej złotówki.

Nowa filia WSPR w Szczecinie, która powstanie w dzielnicy Warszewo zagwarantuje odpowiedni czas dotarcia zespołu medycznego do poszkodowanego, a następnie czas dotarcia do szpitala. Dzięki realizacji tej inwestycji Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wyprowadzi się wkrótce ze swojej bazy przy ul. Mazowieckiej 14, gdzie planowana jest część skonsolidowanej siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

Początkowo projekt zakładał przeniesienie pogotowia do dwóch lokalizacji: pierwszej - przy ul. Twardowskiego, gdzie mieścić się miała nowa siedziba WSPR oraz drugiej - właśnie przy ul. Duńskiej, gdzie stacjonować miały zespoły wyjazdowe.

Inwestycja „Budowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie” miała zostać zrealizowana przy wsparciu z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ponad 20 mln zł. Jednak w marcu 2018 r. wbrew wcześniejszym zapewnieniom ze strony wojewody oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, minister podjął decyzję o przeznaczeniu tej kwoty na inne cele związane ze wsparciem lokalnej infrastruktury drogowej. Marszałek Olgierd Geblewicz już wcześniej zapowiedział, że nie odstąpi od przeprowadzenia tej inwestycji. Brak wsparcia rządowego wymusiło gruntowną zmianę realizacji tego zadania, wobec czego w pierwszej kolejności powstanie filia pogotowia przy ul. Krasińskiego/Duńskiej w Szczecinie.

 

- Szybki dojazd karetki często decyduje o tym, czy uda się uratować życie lub zdrowie pacjenta. Nowa lokalizacja dla WSPR to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina. To również zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla ratowników – komentuje marszałek Olgierd Geblewicz.

Budowa siedziby przy ul. Krasińskiego/Duńskiej pozwoli na przeniesienie do nowej lokalizacji części zespołów wyjazdowych ze stacji przy ul. Wojska Polskiego, warsztatów naprawczych dla ambulansów, serwerowni, dyspozytorni, magazynów i zaplecza techniczno–administracyjnego z lokalizacji przy ul. Mazowieckiej.

Przekazanie nieruchomości przy ul. Duńskiej przez Miasto Szczecin to część porozumienia na linii województwo-miasto, które zawarte zostało w 2015 roku. Na jego mocy samorządy dokonują zamiany gruntów, sprzedając je sobie po obniżonej cenie 1 zł. Miasto Szczecin odsprzedało działkę przy
ul. Twardowskiego (listopad 2016 r.) oraz przy ul. Duńskiej (18 lipca 2018). Obie na potrzeby stacji WSPR.

Województwo na rzecz Szczecina sprzedało (za symboliczną złotówkę) nieruchomość przy ul. Teofila Starzyńskiego/Zygmunta Starego z przeznaczeniem m.in. na zieleń parkową na zapleczu Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie (luty 2017). Odsprzeda też część działki położonej pomiędzy ulicami Wszystkich Świętych, Doktora Judyma i Zdrojową z przeznaczeniem na powiększenie parku Chopina.

Nowa stacja to wzrost bezpieczeństwa

Aktualnie siedziba główna Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie umiejscowiona jest w centrum miasta, w której funkcjonuje serwerownia będąca „sercem” jak i „mózgiem” systemu Ratownictwa Medycznego dla całego województwa zachodniopomorskiego. Obsługiwane są tam wszelkie procedury związane z: przyjmowaniem wezwań, dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego, rejestracją i zapisami rozmów, zapisami czasów wykonywanych czynności, archiwizowaniem i raportowaniem oraz innymi niezbędnymi czynnościami w systemie PRM.

Stacja Pogotowia Ratunkowego przy ul. Mazowieckiej 14 i przy ul. Wojska Polskiego 92-94 w Szczecinie, funkcjonuje w zaadoptowanych niewielkich budynkach. Dodatkowo obiekt przy ul. Wojska Polskiego 92-94 objęty jest nadzorem Konserwatora Ochrony Zabytków, stąd też możliwości adaptacyjne do potrzeb są mocno ograniczone. Obowiązek spełnienia wymogów sanitarnych, higieny pracy oraz ochrony środowiska powoduje, że pomimo przeprowadzenia dozwolonych prac remontowo-adaptacyjnych nie można uzyskać oczekiwanego efektu.

Na chwilę obecną na lewobrzeżnej części Szczecina zespoły wyjazdowe zlokalizowane są tylko i wyłącznie przy ul. Wojska Polskiego 92-94. Budowa nowego obiektu na Warszewie pozwoli na utworzenie drugiej filii pogotowia i zabezpieczenie mieszkańców po tej stronie miasta.

Źródło, foto: wzp.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account