Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy kierowcy pracujący aktualnie w pogotowiu ratunkowym zgodnie z art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tracą kwalifikacje do pracy w styczniu 2011 r. zgodnie z art. 63 ustawy?

Chodzi oczywiście o tych pracowników, którzy nie mają tytułu ratownika medycznego ani pielęgniarki czy pielęgniarza, uprawniającego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 23 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Osoby zatrudnione w pogotowiu ratunkowym wyłącznie w charakterze kierowców będą mogły być nadal zatrudnione, jeśli nie zostaną z nimi rozwiązane umowy. Natomiast kierowca, który do tej pory był jednocześnie zatrudniony w charakterze ratownika, ale nie posiadał kwalifikacji wymaganych przez art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.; dalej jako: u.p.r.m.), z dniem 1 stycznia 2011 r. utraci zatrudnienie, jeśli do tego czasu nie uzyska kwalifikacji zawodowych wymaganych od ratownika medycznego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 36 ust. 3 u.p.r.m., w skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzi kierowca karetki w przypadku, gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Bardzo często, ze względów oszczędnościowych, pogotowie ratunkowe zatrudniało w charakterze kierowcy ratownika, jeśli osoba ta posiada wymagane kwalifikacje, wskazane przepisem art. 10 i art. 58 u.p.r.m. Natomiast w przypadku osób, które przed dniem wejścia w życie ustawy nie uzyskały tytułu zawodowego "ratownik medyczny" lub licencjata na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne albo nie rozpoczęły w dniu 1 października studiów wyższych na kierunku innym niż ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata w zakresie (specjalności) ratownictwa medycznego, utracą dotychczasowe kompetencje.

Nie musi to oznaczać utraty pracy w charakterze kierowcy, jeśli osoby te posiadają stosowne kwalifikacje, o których mowa w art. 36 ust. 3 u.p.r.m. Przepisy określające kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego, uprawniające do podejmowania czynności ratunkowych są jednoznaczne. A zatem jeśli do dnia wskazanego w art. 63 u.p.r.m. kierowca karetki zatrudniony jednocześnie w charakterze ratownika nie uzyska kwalifikacji zawodowych, nie będzie mógł po tym dniu wykonywać pracy w charakterze ratownika medycznego.

Alicja Brzezińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Komentuj, Nie obrażaj!

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt. KONTAKT


Kod antyspamowy
Odśwież

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account