Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych ocenił, że proponowane przez resort zdrowia zmiany w art. 95 ustawy o działalności leczniczej uczynią z nich "tanią siłę roboczą". Jak wskazuje resort, zmiana ma umożliwić odbywanie dyżurów medycznych w zespołach ratownictwa medycznego, jednak ratownicy przygotowali własną propozycję noweli przepisów w tym zakresie.

Przypomnijmy, że we wrześniu ratownicy medyczni ogłosili odwieszenie protestu Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych odwiesza protesti domagają się realizacji postulatów w porozumienia z 2019 r. Zniecierpliwieni brakiem działań ze strony MZ odrzucili zaproszenie na spotkanie w MZ na początku października i domagają się konkretnych propozycji zapisów wraz z harmonogramem ich wdrażania.

Ministerstwo zdrowia w piśmie do Komitetu Protestacyjnego wskazało propozycję zmiany w art. 95 ustawy o działalności leczniczej. „Zmiana ta ma umożliwić odbywanie dyżurów medycznych w zespołach ratownictwa medycznego” - wyjaśnia MZ. Jak przewiduje projekt, do art. 95 dodano ust. 1a w brzmieniu: „osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mogą być zobowiązane do pełnienia w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego”.

 

Dyżury bez dodatków

Proponowana zmiana określa również wynagrodzenie za te dyżury; ma to być „stawka odpowiadająca normalnemu wynagrodzeniu tych osób, o których mowa w art. 1511 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ratownikom za pracę w czasie dyżurów nie przysługiwałyby dodatki, o których mowa w art. 1511 par. 1 – 3 ustawy Kodeks pracy".

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych krytycznie ocenia propozycję MZ. W odpowiedzi do resortu ratownicy medyczni przedstawili własną propozycję zmian w art. 95. Jak proponują, osoby wykonujące zawód ratownika medycznego, bez względu na posiadane wykształcenie, mogą być zobowiązane do pełnienia, po wyrażeniu pisemnej zgody, w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego.

Więcej: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account