Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Od 1 kwietnia 2019 r. funkcjonuje nowa definicja rejonu operacyjnego. Zgodnie z niniejszym rejon operacyjny to rejon działania dyspozytorni medycznej określony w wojewódzkim planie działania systemu, skutkiem czego, konieczne było doprecyzowanie zarządzenia w tej części.

Ponadto dyspozytorzy medyczni udzielający świadczeń w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zostali uprawnieni do otrzymywania dodatkowych środków na wynagrodzenia. Zatem monitorowanie liczby etatów osób zatrudnionych na niniejszym stanowisku jest w pełni uzasadnione.

W związku z powyższym, wprowadzona została zmiana załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”, która polega na dodaniu w części II załącznika – Osoby personelu rejonu operacyjnego, odrębnej ewidencji dyspozytorów medycznych. Przyjęte rozwiązanie wynika z konieczności weryfikacji i monitorowania liczby oraz kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowisku dyspozytora medycznego w danym rejonie operacyjnym.

W konsekwencji świadczeniodawcy będą zobowiązani do wykazywania (w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”) dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rejonie operacyjnym objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zmiany w zarządzeniu mają charakter porządkujący.

Zarządzenie Prezesa NFZ

Źródło: medexpress.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account