Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

MZ opublikował projekt rozporządzenia, które określa wzór graficzny systemu, sposób oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, kierującego akcją medyczną, ratowników współpracujących z systemem, umundurowanie członków zespołów. Od 1 stycznia 2028 r. wszystkie specjalistyczne środki transportu sanitarnego będące na wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego będą koloru żółtego.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Jak wyjaśnia MZ, obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego zawiera, m. in. wymagania dotyczące sposobu oznakowania lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Tymczasem ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o PRM oraz niektórych innych ustaw nadała nowe brzmienie upoważnieniu ustawowemu w tym zakresie.

 

"Czasami mamy wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia inspiruje się w swoich pomysłach naszymi prima aprilisowymi żartami. W kwietniu 2016 roku właśnie w prima aprilis ogłosiliśmy już taki pomysł: http://www.ratownik-med.pl/index.php/aktualnosci/ratownictwo-mainmenu-148/10406-karetki-systemowe-tylko-w-zoltym-kolorze-to-nowy-pomysl-ministerstwa-zdrowia.html"

Zmienił się także katalog jednostek współpracujących z systemem, których dotyczyć będzie obowiązek specjalnego oznakowania ratowników udzielających kwalifikowanej pierwszej pomocy.

MZ wyjaśnia, że zmiany wynikają z potrzeby poprawy funkcjonalności poszczególnych elementów umundurowania, a ponadto obecne specjalistyczne środki transportu sanitarnego na wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego mają różną kolorystykę. - Celowe jest natomiast ujednolicenie wymagań w tym zakresie - podkreśla MZ.

Proponowane rozporządzenie określa wzór graficzny systemu, sposób oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, kierującego akcją medyczną, osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe oraz ratowników z jednostek współpracujących z systemem, a także wymagania w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego. Jak zapewnia MZ, zaproponowane rozwiązania w tym zakresie są tożsame z dotychczasowymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. ws. oznaczenia systemu PRM oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Natomiast projekt nie wprowadza już oznakowania wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, którzy zastąpili lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, z uwagi na fakt, że koordynatorzy nie są obecni na miejscu zdarzenia.

Ujednolicona kolorystyka

W zakresie umundurowania członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego zmiany normują kolorystykę umundurowania określoną kolorami: czerwonym oraz granatowym lub kombinacją tych kolorów, dopuszczają również niewielkie dodatki w kolorze czarnym. Projekt wprowadza również zmiany w wymaganiach technicznych i użytkowych oraz precyzuje warunki, w jakich odzież i obuwie mają być użytkowane (lato, zima lub cały rok).

Ponadto zakłada się, że od 1 stycznia 2028 r. wszystkie specjalistyczne środki transportu sanitarnego będące na wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego będą koloru żółtego.

Źródło: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account