Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na publikację czeka rozporządzenie ministra zdrowia ws. „ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego”. Co przyniesie rozporządzenie, gdy zacznie obowiązywać?

Podajemy kilka zasadniczych informacji za „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Polityką Zdrowotną”. Przypomnijmy, czego zatem dotyczy rozporządzenie ministra zdrowia z 17 sierpnia 2019 r.? A dotyczy ono m.in.:
• obsługi zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu;
• postępowania w przypadku:
- przyjmowania zgłoszenia wraz z nadaniem kodu pilności,
- odmowy przyjęcia zgłoszenia,
- ponownego wezwania do wcześniej nieprzyjętego zgłoszenia,
- utrzymania połączenia telefonicznego z osobą wzywającą będącą na miejscu
zdarzenia,
- ponaglenia do już przyjętego zgłoszenia;

 

• dysponowania ZRM;
• postępowania w przypadku:
- przyjęcia zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu spoza rejonu
operacyjnego obsługiwanego przez daną dyspozytornie medyczną,
- konieczności użycia ZRM spoza rejonu operacyjnego,
- uruchomienia zastępowalności dyspozytorni medycznych, o której mowa w art. 25a
ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
zwanej dalej „ustawą”,
- wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych,
- konieczności uruchomienia jednostek współpracujących z systemem Państwowego
Ratownictwa Medycznego...

Według stopnia pilności
Rozporządzenie kategoryzuje dwa rodzaje wezwań wg ich pilności:
• kod 1,
• kod 2.

Kod 1 dotyczy sytuacji, w których do pacjenta wysyła się natychmiastowo ZRM o najkrótszym czasie dotarcia. Czas zadysponowania zespołu przez dyspozytora ma być nie dłuższy niż 30 sekund od momentu przyjęcia zgłoszenia, a czas wyjazdu – maksymalnie 60 sekund.

Kod 2 dotyczy sytuacji, o tym, kiedy do pacjenta należy wysłać ZRM, decyduje dyspozytor, a czas wyjazdu określono na maksymalnie 180 sekund.

Przydałoby się obwieszczenie
W rozporządzeniu ratownicy dostrzegają kilka kwestii wymagających doprecyzowania. „Ich zdaniem należałoby – w drodze obwieszczenia – wydać standardy kwalifikowania przez dyspozytorów zgłoszeń do odpowiednich kodów pilności. Choć od wprowadzenia systemu PRM w obecnym kształcie minęło już ponad 10 lat, nie przyjęto jednolitych zasad kodyfikacji wyjazdów, co sprawia, że dyspozytorzy są zdani na własną wiedzę i doświadczenie. Wskazuje się również, że czas dysponowania i wyjazdu zespołów nie uwzględniają tego, że miejsca stacjonowania ZRM funkcjonują w różnych budynkach. Zdarza się, że ratownicy, by dotrzeć do karetki, mają do pokonania kilka kondygnacji, schody itp. Tu także postulowano wydanie wytycznych – jak to ma miejsce w przypadku miejsc stacjonowania straży pożarnej” – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Od 2021 r. zatrudnienie od wojewody
Trwa proces koncentracji dyspozytorni. Od 2021 r., ma być ich 18 (obecnie jest 42). Mają je przejąć wojewodowie. Będą mogły jednak działać w dotychczasowych lokalizacjach. Jedno stanowisko dyspozytorskie ma przypadać na każde 200 tys. mieszańców. Dyspozytorów będą zatrudniać wojewodowie, będą oni pracownikami urzędów wojewódzkich. To budzi różne wątpliwości wśród dyspozytorów. I dlatego, by je wyjaśnić, Ministerstwo Zdrowia – na wniosek urzędów wojewódzkich – rozpoczęło cykl spotkań informacyjnych dla dyspozytorów. W pierwszym etapie (lipiec – grudzień 2019 r.) takie spotkania informacyjne prowadzone będą w siedzibach urzędów wojewódzkich, a w drugim etapie (styczeń – czerwiec 2020 r.) – w lokalizacjach dyspozytorni...

W załączniku do pobrania ostatni tekst omawianego rozporządzenia.
Na tej stronie Ministerstwo Zdrowia publikuje swoje akty prawne.

Źródło: wpr.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account