Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, od 1 kwietnia 2019 r. obowiązywać będą nowe wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz nowe umowy w rodzaju ratownictwo medyczne.

Umowy te NFZ zawierać będzie z dysponentami na dany rejon operacyjny, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego. Obecnie obowiązujące umowy trwają od 1 lipca 2011 r. do 31 marca 2019r.

Nowe regulacje prawne wprowadzają tutaj istotną zmianę, ponieważ określają nową definicję rejonu operacyjnego, który ma być tożsamy z rejonem działania dyspozytorni medycznej (nie będzie obejmował on już tylko poszczególnych powiatów). Na ternie województwa podkarpackiego działa 5 dyspozytorni medycznych (w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Sanoku i w Przemyślu). Na Podkarpaciu od 1 kwietnia 2019 r. może funkcjonować 5 dysponentów zespołów ratownictwa medycznego – realizujących zawarte umowy samodzielnie albo wspólnie z innymi podmiotami leczniczymi. W życie wejdą również zmiany w organizacji zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa, polegające na wprowadzeniu rozwiązań poprawiających dostępność do ww. zespołów na obszarach, gdzie notowano przekroczenia czasów dotarcia na miejsce zdarzenia. Pojawi się 8 zupełnie nowych miejsc stacjonowania zespołów (Jarosław, Domaradz, Olszanica, Fredropol, Nowa Sarzyna, Jeżowe, Łańcut, Żyraków).

 

W rejonie rzeszowskim (obejmującym m. Rzeszów, pow. rzeszowski, leżajski, łańcucki i niżański) działać będzie 21 zespołów ratownictwa medycznego (w tym 17 całodobowych, 2 podstawowe 16-godzinne oraz 2 podstawowe 12-godzinne).

Podejmowane działania pozwolą na zwiększenie, od 1 kwietnia 2019 r., liczby zespołów ratownictwa medycznego z 86 na 97, co skróci czas oczekiwania na dotarcie ww. zespołów do osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a tym samym wpłynie pozytywnie na poziom zabezpieczenia medycznego mieszkańców województwa podkarpackiego.

Źródło: radiovia.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account