Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Senatorowie przyjęli w piątek jednogłośnie bez poprawek ustawę o minimalnych płacach pracowników w ochronie zdrowia. Ustawę poparło 85 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Chodzi o nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Podczas posiedzenia Izby Wyższej senator Dorota Czudowska przypomniała, że w noweli proponuje się poszerzenie zakresu podmiotowego nowelizowanej ustawy o pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, czyli o osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inne niż ci, którzy wykonują zawód medyczny, lub wykonują pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń medycznych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego.

 

- Warto tu jeszcze dodać, że rząd dla tej grupy pracowników zatrudnionych w placówkach wykonujących świadczenia medyczne proponował współczynnik naliczania pensji zasadniczej wynoszący 0,54, ale w pracach sejmowych nad tą ustawą przychylił się do próśb czynników społecznych, związków zawodowych, i ten współczynnik został podniesiony o 0,4 punktu procentowego, tak że wynosi on 0,58 - podkreśliła.

- Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że jest to ustawa o naliczaniu najniższego zasadniczego wynagrodzenia. Ono nie obejmuje dodatków, które wynikają z kodeksu pracy, jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, czyli dodatku za wysługę lat czy za pełnienie odpowiedzialniejszych funkcji związanych z pracą na danym stanowisku - dodała.

Czytaj więcej: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account