Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Finansowanie ratownictwa medycznego z roku na rok się poprawia. Środki na wypłatę podwyżek w 2018 r. zostały zabezpieczone w rezerwie celowej budżetu. Ratownicy medyczni otrzymają za niewypłacone dodatki wyrównanie – zapewniła Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia.

Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała w piśmie skierowanym do Piotra Dymona, przewodniczącego Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, zapewniła, że resort zdrowia w pełni realizuje porozumienie zawarte z ratownikami medycznymi – przynajmniej w zakresie zobowiązań płacowych.

Wiceminister zapewniła, że środki na wypłatę podwyżek w 2018 r. w wysokości 800 zł brutto miesięcznie i 9600 zł rocznie na etat przeliczeniowy zostały ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa. W całości zostały także wypłacone podwyżki ustalone mocą zeszłorocznego porozumienia – 400 zł brutto miesięcznie na jeden etat przeliczeniowy od 1 lipca 2017 r. Resort zdaje sobie sprawę, że mimo przekazania pieniędzy na wzrost wynagrodzeń, nie wszyscy ratownicy zostali nim objęci – ta grupa otrzyma wypłatę z mocą wsteczną, należność może wynieść w przeliczeniu na etat nawet 12 tysięcy złotych brutto.

 

Dodatki otrzymają ratownicy medyczni zatrudnieni w:

  • leczeniu szpitalnym, 
  • opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w systemie stacjonarnym lub dziennym,
  • placówkach opieki długoterminowej realizujących świadczenia w warunkach stacjonarnych,
  • opiece paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych,
  • placówkach świadczeń wysokospecjalistycznych.

Trwają również prace nad ustawą o działalności leczniczej – jest już po etapie konsultacji zewnętrznych, opiniuje ją Ministerstwo Finansów – która gwarantuje wypłatę dodatku w wysokości 800 zł ratownikom w zespołach ratownictwa medycznego lub szpitalnych oddziałach ratunkowych, dyspozytorom i pielęgniarkom medycznym. 

Ministerstwo Zdrowia nadal pracuje także na rozwiązaniami, które zapewniłyby wzrost wynagrodzeń wszystkim ratownikom medycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych. Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że w przyszłorocznym budżecie środki na ratownictwo medyczne to 2,106 miliona złotych – o 44 miliony więcej niż w obecnym. 

Czujemy się lekceważeni przez Ministerstwo Zdrowia. Wszystkich ratowników medycznych, także tych zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, zachęcamy do wzięcia udziału w akcji protestacyjnej. Miesiąc październik ogłaszamy miesiącem bez ratownika – poinformował 12 września Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych.

Czytaj więcej: pulsmedycyny.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account