Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wojewódzkie plany działania systemu dotychczas były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Autorzy nowego projektu uznali, że nadal mogą być one dostępne, ponieważ nie zawierają danych, których wykorzystanie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Sposób współpracy pogotowia z jednostkami straży pożarnej, policji i wojska określą wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Muszą one być aktualizowane co najmniej raz w roku, nie później niż do 30 marca.

Resort zdrowia skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Ma to związek z tegoroczną nowelizacją ustawy z 8 września 2006 r. o PRM (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.).

Nowela wprowadziła zmiany dotyczące planów działania systemu, m.in. przez usunięcie z nich zbędnych informacji już zawartych w innych dokumentach przygotowywanych przez wojewodów, np. planach zarządzania kryzysowego, oraz uzupełnienie o dane dotyczące dyspozytorni medycznych, granic rejonów operacyjnych czy sposobu organizacji i działania łączności radiowej.

 

Znowelizowana ustawa zmieniła również katalog podmiotów, które są uprawnione do uzyskania statusu jednostki współpracującej z systemem. Nowe przepisy wprowadziły też obowiązek corocznej aktualizacji planów.

Więcej: prawo.gazetaprawna.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account