Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych w piątek ma się spotkać z ministrem zdrowia. Zaapelował do ratowników o przybycie tego dnia przed siedzibę resortu, aby wesprzeć w ten sposób Komitet podczas rozmów z ministrem.

- Zapraszamy ratowników medycznych pod Ministerstwo Zdrowia w dniu 24.08.2018 o godz.12:30, celem WSPARCIA podczas rozmów z Ministrem. Mile widziana odzież fluo.. - czytamy na profilu Komitetu na Facebooku.

Komitet na początku sierpnia odwiesił protest. W połowie sierpnia skierował do Ministra zdrowia list list otwarty, w którym "żąda" realizacji postulatów i ostrzega, że bez akceptacji tych postulatów, protest przyjmie ostrzejsze formy.
W liście tym, ratownicy wyrazili stanowczy sprzeciw przeciwko marginalizacji środowiska ratowników medycznych w działaniach podjętych przez MZ oraz przeciwko stanowisku resortu w związku z planowaną zmianą ustawy o działalności leczniczej.

- W nowelizowanej ustawie o działalności leczniczej MZ gwarantuje wypłatę dodatku tylko dla ratowników medycznych zatrudnionych w ZRM, dyspozytorniach medycznych i SOR w wysokości 800 zł od 1 stycznia 2019 r. - przypominają ratownicy.

 

- Niestety, nie takie były ustalenia porozumienia z dnia 18 lipca 2017 r., kiedy podjęto decyzję o zawieszeniu protestu. W związku z niewywiązywaniem się z postanowień zawartych we wspomnianym porozumieniu podjęliśmy decyzję o wznowieniu protestu. W związku z tym iż Ministerstwo Zdrowia nie jest w stanie wypracować w formie dialogu propozycji, która może być zaakceptowana przez środowisko ratowników medycznych przedstawiamy postulaty, bez akceptacji których protest będzie przyjmował ostrzejsze formy - czytamy w liście.

Jakie są postulaty ratowników?

- Żądamy wprowadzenia zmian zapisów w projektowanej ustawie o działalności leczniczej w następującym brzmieniu:

Art. 99b ust. 1: Ratownikowi medycznemuwykonującemu zawód w zespole ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) lub w szpitalnym oddziale ratunkowym, o którym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dyspozytorowi medycznemu w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownikowi medycznemu zatrudnionemu w podmiotach leczniczych będących świadczeniodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004c o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługuje dodatek w wysokości 1600 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w przeliczeniu na jeden etat lub równoważnik etatu.

Czytaj więcej: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account