Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji ws. wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby ochrony Państw, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej - trafił do uzgodnień.

Projekt, który opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji, reguluje zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez posiadających kwalifikacje ratownika medycznego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, a także strażaków Państwowej Straży Pożarnej poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zakres medycznych czynności ratunkowych został określony przy uwzględnieniu specyfiki zagrożeń wynikających z charakteru służby oraz zakresu zadań realizowanych przez funkcjonariuszy ww. służb tj, wykonywanie zadań służbowych w warunkach sytuacji kryzysowych, przy zabezpieczeniu medycznym działań służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Samodzielnie lub pod nadzorem lekarza

Posiadający kwalifikacje ratownika medycznego funkcjonariusze, będą uprawnieni do udzielania świadczeń zdrowotnych:

- samodzielnie - niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego ds. wewnętrznych;

- samodzielnie, w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych albo

- pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem po ukończeniu medycznego kursu kwalifikacyjnego MSWiA.

Źródło: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account