Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rozporządzenie ministra zdrowia regulujące dodatki dla ratowników spoza Zespołów Ratownictwa Medycznego zostało ogłoszone we wtorek w Dzienniku Ustaw. Dokument określa przyznanie dodatku 400 zł miesięcznie dla ratowników za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie w 2018 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Chodzi o rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostało skierowane do ogłoszenia w czwartek wieczorem.

Zawiera ono rozwiązania dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Dodatek będzie uwzględniony w kwocie zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikającej z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - wskazano w Ocenie Skutków Regulacji.

 

Ratownicy medyczni otrzymają dodatek udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w zakresie:

1) leczenia szpitalnego;
2) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych;
3) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych
w warunkach stacjonarnych;
4) opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
5) świadczeń wysokospecjalistycznych.

Okresowy charakter projektowanego rozwiązania dotyczącego dodatku wynika z faktu, że po 1 stycznia 2019 r. gwarancja jego wypłaty na rzecz ratowników medycznych wykonujących zawód w zespołach ratownictwa medycznego oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych zostanie ujęta w nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Powyższe wynika z faktu, że zawód ratownika medycznego jest w głównej mierze dedykowany jednostkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i to przede wszystkim tam ratownicy medyczni powinni znajdować zatrudnienie.

Źródło: Dziennik Ustaw

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account