Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zgodnie z założeniami władz powiatu, na parterze rozbudowanego szpitala miał powstać Szpitalny Oddział Ratunkowy. Okazuje się jednak, że wojewoda w Słupcy go nie przewiduje.

Problem dotyczące SORu niedawno nagłośnił Przemysław Niezbecki. – Dlaczego ani starosta, ani dyrektor szpitala nie informują mieszkańców, wójtów i radnych, że rozbudowanym szpitalu nie będzie niestety SORu. Gigantyczna powierzchnia parteru, w projekcie przeznaczona na SOR, nie będzie miała takiego zastosowania – słupecki lekarz napisał na Facebooku. Informacje te potwierdza Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody. – Podczas przygotowywania projektu aktualizacji nr XIX Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne poddano dogłębnej analizie funkcjonowanie ww. systemu w województwie wielkopolskim. Podkreślenia wymaga fakt, iż SP ZOZ w Słupcy nie wykazuje pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, którzy zostali przekazani do ww. podmiotu przez zespoły ratownictwa medycznego, co w swej istocie jest podstawowym mechanizmem, na którym opiera się działanie systemu PRM. Ponadto, wskazuje to na brak zapotrzebowania na świadczenia inne, niż realizowane przez istniejącą w SP ZOZ Izbę Przyjęć. W związku z powyższym zapis dot. planowanego utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Słupcy został usunięty z przedmiotowego Planu. Przedstawiona opinia Starosty Słupeckiego dot. opiniowania Planu została przekazana do tut. Urzędu po terminie opiniowania, który wynosi 14 dni od daty przekazania projektu aktualizacji do zaopiniowania jednostkom samorządu terytorialnego poza tym nie zawierała uzasadnienia merytorycznego, które miało zostać dostarczone w późniejszym terminie – wyjaśnia rzecznik.

 

Starosta wyjaśnia
Mariusz Roga twierdzi, że w sprawie SORu nie ma sobie nic do zarzucenia. – Jest dzisiaj w Słupcy SOR? Nie ma, w związku z powyższym niczego nam nie zabiorą, czego nie ma. Jak zakładaliśmy rozbudowę szpitala, podstawową zasadą było zachowanie statusu quo. Tyle samo łóżek, takie same rodzaje świadczeń medycznych. Nie ma SORu, bo w istniejącej infrastrukturze nie ma możliwości, żebyśmy spełniali wymagania. Decyzja w tej sprawie należy do wojewody, a nie do nas. My przygotowujemy pomieszczenia, żeby z punktu widzenia spełniania norm można było SOR uruchomić. Ale jak nie będzie SORu, nadal będzie Izba Przyjęć. W związku z powyższym z czego mam się tłumaczyć? Czy robię coś złego, że przygotowujemy pomieszczenia, w których na nasz wniosek może wojewoda uruchomi SOR, a może nie. To inne zasady finansowania i ciut lepszy standard opieki nad pacjentami. Ale dzisiaj wywiązuję się z wszystkiego, co powiedziałem: że będzie zachowane status quo. W warunkach takich, że będzie Izba Przyjęć, albo przy odrobinie wysłuchania naszych argumentów, zrozumienia i możliwości pana wojewody może uda się uruchomić SOR. Myśmy nikomu nie obiecywali, że tu będzie SOR – w rozmowie z naszym dziennikarzem twierdzi starosta. Odpiera też zarzuty rzecznika wojewody, że spóźnił się z przesłaniem opinii do planu ratownictwa. Na dowód tego pokazuje wydruki maili, z których wynika, że sprzeciw do wykreślenia słupeckiego SORu z planu ratownictwa medycznego starostwo przesłano 8 dni po tym, jak dostało z urzędu wojewódzkiego informację na ten temat. – Dawno nie spotkałem się z czymś takim, żeby urzędnicy na piśmie takie chamstwo popełnili – Roga komentuje informację przekazaną nam przez rzecznika wojewody. Po tej wymianie korespondencji starosta wysłał kolejne pismo do wojewody z wnioskiem o uwzględnienie Słupcy na mapie SORów w województwie. Powołuje się m.in. na utrzymującą się na podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich lat liczbę pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. Przypomina też sąsiedztwo Słupcy z jednostką wojskową w Powidzu. – To właśnie SP ZOZ w Słupcy (nie Gniezno, Września czy Konin) świadczy pierwszą pomoc oraz inne świadczenia medyczne żołnierzom amerykańskim i polskim Garnizonu Powidz – podkreślał starosta w piśmie do wojewody.

Czytaj więcej: slupca.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account