Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Bogdan Struś, przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej w Sanoku, zwrócił się w lutym do starosty Romana Koniecznego z zapytaniem o aktualną sytuację pogotowia ratunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem reorganizacji - zamiany karetki specjalistycznej na karetkę typu "P". Zapytał też o losy i perspektywy bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego.

W odpowiedzi udzielonej przez starostę czytamy:

"W sprawie Zespołów Ratownictwa Medycznego dyrekcja SPZOZ w Sanoku zwróciła się do wojewody o zmianę Wojewódzkiego Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Podkarpackiego i wprowadzenie zmiany tj. w miejsce jednego zespołu specjalistycznego wpisanie jednego zespołu podstawowego w miejscu stacjonowania miasto Sanok. Prośba jest podyktowana narastającymi problemami w obsadzaniu dyżurów lekarskich w specjalistycznych ZRM oraz aktualną sytuacją na medycznym rynku pracy.

Jednocześnie z dniem 1 lipca zostanie uruchomiony dodatkowy zespół ratownictwa medycznego "P" w nowej lokalizacji w miejscowości Komańcza w 24-godzinnej gotowości przez siedem dni w tygodniu przez okres całego roku. Uruchomienie nowego zespołu pozwoli na zmniejszenie czasów dotarcia ZRM do osób poszkodowanych, przez co znacznie poprawi dostępność do pomocy medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców gminy Komańcza oraz okolicznych gmin, jak również turystów, których liczny napływ można obserwować w ciągu całego roku".

Starosta odniósł się również do pogotowia ratunkowego.

"W chwili obecnej trwają wspólne prace SPZOZ w Sanoku oraz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie w zakresie przygotowania do przeniesienia praw i obowiązków z kontraktu na ratownictwo medyczne zawartego z POW NFZ na rzecz Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. Aby takie umowy zostały zawarte, w pierwszej kolejności jest powierzenie obowiązków dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku, który wpisuje podmiot leczniczy do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskuje NIP i REGON oraz ustala regulamin organizacyjny Pogotowia Bieszczadzkiego.

Czytaj więcej: korsosanockie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account