Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rada Miejska w Radomiu apeluje o przeznaczenie z rezerwy Kancelarii Premiera 400 tys. zł na zakup ambulansu.

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, 26 marca radni poparli wniosek do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o przekazanie z rezerwy Kancelarii Premiera 400 tys. zł na zakup ambulansu. Tekst apelu opracował na wniosek Rady Miejskiej radny Adam Bocheński, przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny.

W apelu czytamy: Zabezpieczany przez naszą Stację rejon operacyjny obejmuje powiaty: radomski, lipski, zwoleński, kozienicki, grójecki, przysuski, szydłowiecki i miasto radom. Z danych opublikowanych przez wojewodę mazowieckiego w "Planie działań Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczny dla województwa mazowieckiego" wynika, że stacjonujące w Radomiu zespoły ratownictwa medycznego są najbardziej obciążone wyjazdami spośród wszystkich zespołów z obszaru obejmującego całe woj. mazowieckiego. Jednocześnie z danych przedstawionych przez naszą Stację wynika, że z roku na rok rośnie liczba zleceń. I tak w 2016 roku było to - 72.532, w 2017 - 75.998, a w 2018 roku ilość zrealizowanych zleceń w stosunku do roku 2017 będzie wyższa o około 4.500 wyjazdów.

 

Ta ogromna i rosnąca liczba wezwań powoduje bardzo intensywną eksploatację sprzętu. Wszystkie obecnie użytkowane ambulanse mają łączny przebieg około 6.800.000 km. Samorząd Miasta Radomia mimo ogromnych potrzeb w innych obszarach, stara się wpisywać do budżetu stosownych środków na zakup ambulansów. W budżecie na 2017 rok wpisaliśmy kwotę 500.000 zł, a w budżecie miasta na 2018 rok Radomia Miejska wprowadziła środki również w wysokości 500.000 zł, jednocześnie wpisując kwotę 100.000 zł jako wkład własny pod ewentualne środki pozyskane z kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pragniemy nadmienić, że społeczeństwo naszego miasta, doceniając potrzebę zakupu nowych ambulansów, które przecież przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia, kilkukrotnie głosując w poszczególnych latach w ramach Budżetu Obywatelskiego zdecydowało, aby zakupić nowe karetki. Ale są to przysłowiowe krople w morzu potrzeb, ponieważ aby funkcjonować w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, musimy zapewnić systematyczną wymianę taboru. Niestety środki finansowe, które otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie pozwalają na zapewnienie systematycznego odtwarzania parku samochodowego. Reasumując, Rada Miejska w Radomiu licząc na zrozumienie i przychylność Pana Premiera, prosi jak na wstępie."

Więcej: radioplus.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account