Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Badanie realizowane jest co dwa lata. Jak informuje GUS w październiku 2016 r. specjaliści (do których zaliczają się ratownicy medyczni) przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 22,9% wyższe od średniego. Najniższe wynagrodzenie uzyskały „średnie” grupy zawodowe: specjaliści ratownictwa medycznego (4022,42 zł), obok pielęgniarek (4121,40 zł) i położnych (4142,36 zł).

W sektorze publicznym średnie zarobki ratowników wyniosły 4061,48 zł, zaś w sektorze prywatnym 2858,90 zł.

Przypomnijmy: Ratownicy podpisali z MZ porozumienie zakładające wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia niezależnie od formy zatrudnienia - wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu - o 400 zł brutto od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. tj. do 800 zł miesięcznie brutto dla:

- ratowników medycznych, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego u wykonawców głównych i podwykonawców systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

- dyspozytorów medycznych;

 

- pielęgniarek systemu, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnionych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, którzy są podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, niezależnie od formy zatrudnienia.

Ponadto w drodze Porozumienia z 18 lipca 2017 r. ustalony został średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla ratowników medycznych zatrudnionych poza zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami medycznymi, w wysokości analogicznej do opisanej powyżej.

Czytaj więcej: medexpress.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account