Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich NFZ otrzymali zalecenie skierowania do szpitali prośby o realizację wzrostu wynagrodzeń dla ratowników medycznych. Mimo że pojawiają się sygnały, że podwyżki dla ratowników nie wszędzie są wypłacane, Ministerstwo Zdrowia nie planuje wydania rozporządzenia realizującego zawarte w lipcu porozumienie.

Podwyżki dla ratowników medycznych powinny być wypłacane w ramach zwiększonych kontraktów. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w II połowie 2017 r. ogólny wzrost wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w przypadku SOR wyniósł 7,23 proc., zaś izb przyjęć – 3,03 proc. w stosunku do wartości świadczeń zakontraktowanych w I połowie 2017 r.

Podwyżki dla ratowników z umów na świadczenia

„W związku z tym środki finansowe wynikające ze wzrostu wartości umów na świadczenia szpitalne powinny zostać przeznaczone na podwyżki ujęte w Porozumieniu oraz w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne” – podkreśla MZ i zaznacza, że specjalnego rozporządzenia, które miałoby gwarantować wypłatę podwyżek, nie będzie.

Przypomnijmy, że 18 lipca 2017 r. minister zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” podpisali porozumienie dotyczące podwyżek dla ratowników medycznych.

Na mocy porozumienia wzrosło średnie miesięczne wynagrodzenie:

ratowników medycznych, którzy są członkami zespołów ratownictwa medycznego u wykonawców głównych i podwykonawców systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
dyspozytorów medycznych,
pielęgniarek systemu, które są członkami zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnionymi u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (podwykonawców w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne).
– wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu (niezależnie od formy zatrudnienia):

o 400 zł brutto – od 1 lipca 2017 r.,
o kolejne 400 zł brutto – od 1 stycznia 2018 r.
„Aneksowanie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w zakresie przekazania celowych środków na wypłatę podwyżek dla tych grup pracowników zakończyło się 30 sierpnia br. Wypłaty są realizowane na bieżąco” – zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Czytaj więcej: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account