Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImageROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 stycznia 2009 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane  przez ratownika medycznego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33)  w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela otrzymuje brzmienie:

1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Lp Nazwa leku* Postać
1. Acidum acetylsalicylicum tabletki od 0,3 do 0,5 g
2. Amiodaroni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań  (150 mg/3ml)
3. Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań (0,5 mg/ml; 1 mg/ml)
4. Captoprilum tabletki 12,5 mg
5. Clemastinum roztwór do wstrzykiwań  (2 mg/2ml)
6. Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań  (1 mg/ml)
7. Diazepamum roztwór do wstrzykiwań lub wlewka doodbytnicza
(do 10 mg/2,5 ml)
8. Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (20 mg/ml)
9. Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań (1 mg/ml)
10. Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań  (0,5 mg/5ml)
11. Furosemidum roztwór do wstrzykiwań  (20 mg/2ml)
12. Glucagon hydrochloride roztwór do wstrzykiwań 
(1 mg/fiol. + rozpuszczalnik)
13. Glucosum 20% roztwór do wstrzykiwań  (200 mg/ml)
14. Glucosum 5% roztwór do wlewu dożylnego (50 mg/ml)
15. Gliceroli trinitras tabletki 0,5 mg;
aerozol do stosowania podjęzykowego
16. Hydrocortisonum lub
Methylprednisolonum
roztwór do wstrzykiwań (Hydrocortisonum
100 mg/ml; 250 mg/2ml);
(Methylprednisolonum 500 mg/fiol.; 1 g/fiol.)
17. Ketoprofenum roztwór do wstrzykiwań  (100 mg/2ml)
18. Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań  (100 mg/2ml)
19. Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań (200 mg/ml)
20. Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań  (10 mg/2ml)
21. Midazolamum
po konsultacji z lekarzem
roztwór do wstrzykiwań  (5 mg/amp.)
22. Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań (10 mg/ml; 20 mg/ml)
23. Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (0,4 mg/ml)
24. Natrii chloridum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego
25. Płyn fizjologiczny
wieloelektrolitowy izotoniczny
roztwór do wlewu dożylnego
26. Salbutamolum aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji
27. Solutio Ringeri roztwór do wlewu dożylnego
28. Tlen medyczny gaz

* Droga podania leków wymienionych w tabeli zgodna z drogą podania określoną w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

>> Rozporządzenie Ministra Zdrowia - medyczne czynności ratownika medycznego

Dodaj komentarz

Komentuj, Nie obrażaj!

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt. KONTAKT


Kod antyspamowy
Odśwież

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account