Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xOcena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA - NZK

 Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK, ang. cardiac arrest) – stan, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca, co powoduje ustanie krążenia krwi i niedotlenienie narządów oraz tkanek. Niezbędna w takim wypadku okazuje się resuscytacja i jak najszybsza defibrylacja , aby przywrócić prawidłową czynność serca.

Przyczyny:
 • ostre zaburzenia pracy serca
 • zawał mięśnia sercowego i inne ostre zespoły wieńcowe
 • ostre zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia elektrolitowe: Mg2+, Na+, K+
 • hipotermia
Objawy:
 • utrata świadomości ( brak reakcji na bodźce - dotyk i głos ),
 • brak oddechu ( kontrola oddechu po udrożnieniu dróg oddechowych przez 10 sekund ),
 • brak tętna na dużych tętnicach ( tętnica szyjna zewnętrzna lub udowa ),
 • brak tonów serca,
objawy późne ( jeśli nie podjęto natychmiastowych działań resuscytacyjnych ):
 • drgawki toniczno-kloniczne
 • zwiotczenie mięśni,
 • sinica dystalnych części ciała,
 • szerokie źrenice (nie reagujące na światło),
 • bladość, plamy opadowe.
Mechanizmy zatrzymania:
 • Migotanie komór ( ang. Ventricular Fibrillation, VF, V-fib ) ( rytm defibrylacyjny ) - jest to niesynchroniczna praca komórek mięśnia sercowego, depolaryzacja zachodzi w rożnym czasie (częste pobudzenia mięśnia sercowego w okresie refrakcji względnej), które jeśli nie zostanie szybko przerwane ( do kilku minut ) nieuchronnie prowadzi do śmierci. Migotanie komór rozpoznaje się na podstawie elektrokardiogramu ( EKG ).  W zapisie EKG brak wyodrębnionych zespołów QRS. Częstość akcji serca w takiej sytuacji może dochodzić do 600 pobudzeń na minutę. Jest jednym z najczęstszych mechanizmów (zatrzymania krążenia) u chorych na zawał mięśnia sercowego. VF może być wysokofalowe albo niskofalowe.
 • Częstoskurcz komorowyCzęstoskurcz komorowy bez tętna (łac. Tachycardia ventricularis, ang. Ventricular Tachycardia, w skrócie VT) ( rytm defibrylacyjny ) w zapisie EKG wysokie zespoły QRS, czasem ostre.W badaniu EKG widoczne szerokie zespoły QRS (różniące częstoskurcz komorowy od częstoskurczu nadkomorowego) i brak załamka P. Częstoskurcz komorowy bez tętna wymaga zastosowania szybkiej defibrylacji i rozpoczęcia zabiegów reanimacji (CPR), tzn. takiego samego leczenia jako przy migotaniu komór.

 

 • Torsade de pointer- niemiarowa praca komór 15-250/min. w zapisie EKG zmieniająca się częstotliwość napięcia zespołów QRS. Rytm może stwarzać konieczność zastosowania elektrostymulacji z narzuconą częstotliwością. Częstoskurcz komorowy typu torsades de pointes może prowadzić do zatrzymania krążenia (co należy leczyć defibrylacją), może się też przekształcić w migotanie komór.

 

 • AsystoliaAsystolia ( ang. asystole ) – całkowite zaprzestanie akcji serca bez czynności elektrycznej, w zapisie - linia ciągła falista w co najmniej dwu sąsiadujących odprowadzeniach EKG. Jej wystąpienie oznacza zazwyczaj całkowity brak czynności skurczowej serca, poza przypadkami asystolii rzekomej. Dlatego zawsze wykonujemy tzw. "protokół płaskiej linii" czyli wzmacniamy zapis EKG ( zapis z elektrod ) w przynajmniej dwóch sąsiadujących odprowadzeniach  w celu 100% potwierdzenia asystolii.
 • Aktywność elektryczna bez tętna - PEA ( Pulseless Electrical Activity ) rozkojarzenie elektromechaniczne, jest to czynność serca prowadząca do zatrzymania krążenia. Charakteryzuje się aktywnością elektryczną rejestrowaną w zapisie EKG lub na ekranie kardiomonitora przy braku fali tętna ( brak czynności mechanicznej serca ) . PEA jest także nazywana nieefektywną systolą. Podczas PEA u chorego występują drobne skurcze miokardium, ale są one zbyt słabe by wywołać falę tętna lub badalne ciśnienie tętnicze. Często czynność elektryczna bez tętna spowodowana jest przez potencjalnie odwracalne przyczyny. Dla łatwiejszego zapamiętania podzielono je na dwie grupy 6H i 6T:
Potencjalnie odwracalne przyczyny PEA :
 • 4H
 1. Hypowolemia ( krwotok )
 2. Hypoxia  (niedotlenienie )
 3. Hyperkaliemia/hypokaliemia ( poziom potasu )
 4. Hypotermia ( wyziębienie )
 • 5T
 1. Tablets ( zatrucie np. lekami )
 2. Tamponade  ( tamponada osierdzia )
 3. Tension pneumothorax ( odma opłucnowa )
 4. Thrombosis, coronary ( zatorowość wieńcowa )
 5. Thrombosis, pulmonary ( zatorowość płucna )

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami multimedialnymi pt. Wybrane zaburzenia rytmu serca.

zaburzeniarytmu.pl

http://zaburzeniarytmu.pl/

 

Artykuł opracował:
Piotr Bartnicki


Źródło:
EKG w medycynie ratunkowej
autorzy: Amal Mattu, William Brady;
ABC Resuscytacji (II wydanie) + EKG w medycynie ratunkowej
Wydawnictwo Górnicki;
Notatki własne.

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

Ostatnio dodane zdjęcia


PRM vs COVID-19 13
PRM vs COVID-19 12
PRM vs COVID-19 11
PRM vs COVID-19 10
PRM vs COVID-19 9
PRM vs COVID-19 8
PRM vs COVID-19 7
PRM vs COVID-19 6

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account