Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i pandemii SARS-CoV-2 postępowanie w innych stanach zagrożenia życia, m.in. w ostrym udarze mózgu, staje się istotnym wyzwaniem klinicznym. Udar mózgu może wystąpić u 5% pacjentów z SARS-CoV-2 i z całą pewności stwarza dodatkowe ryzyka ciężkich powikłań infekcji koronawirusem.

Na chwilę obecną nie dysponujemy danymi z badań naukowych pozwalającymi na formułowanie zaleceń zmieniających w sposób zasadniczy postępowanie rekomendowane w Wytycznych PTN z 2019 roku.

Tym niemniej, muszą zostać podjęte działania mające na celu zapewnienie właściwej opieki pacjentom z udarem mózgu przy jednoczesnej minimalizacji narażenia epidemiologicznego pozostałych pacjentów oraz personelu medycznego.

Wszystkie służby ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, oddziałów neurologicznych są zobowiązane do zebrania szczegółowego wywiadu epidemiologicznego i badania przedmiotowego i podmiotowego w kierunku potencjalnej infekcji.

 

Każdy pacjent z podejrzeniem ostrego udarem mózgu powinien zostać dowieziony przez zespół ratownictwa medycznego do najbliższego oddziału udarowego, gdzie odbędzie się właściwa dla ostrej fazy choroby diagnostyka, wdrożone zostanie leczenie trombolityczne i przeprowadzona kwalifikacja do trombektomia mechanicznej. W szpitalach prowadzących leczenie trombektomią mechaniczną, powinna się ona odbywać jak dotychczas.

Zaleca się jednak, aby zachować wszelkie ogólne środki ostrożności rekomendowane dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć określone w Rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej:

Rekomendacje PTMR oraz Konsultanta Krajowego MR

Należy podkreślić, że pacjent z podejrzeniem lub potwierdzoną infekcję wirusem SARS-CoV-2 (spełniający kryteria A, B lub C) powinien być leczony w oddziale udarowym przygotowanym epidemiologicznie. Transport do szpitala jednoimiennego nie może wpływać na opóźnienie w rozpoczęciu leczenia reperfuzyjnego. Dlatego oddziały udarowe powinny dążyć do zabezpieczenia zasobów lokalowych i sprzętowych umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie procedur związanych z leczeniem reperfuzyjnym.

Czytaj więcej: medexpress.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account