Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach podpisał umowę partnerską z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dotyczącą projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)". Co to takiego?

Pod koniec czerwca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zostały zawarte umowy partnerskie pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a małopolskimi podmiotami, w których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe w ramach projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”. Jednym z nich był Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

W wydarzeniu uczestniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek Żelazko oraz – reprezentujący wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika – dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Szymon Strzelichowski.

 

Projekt TOPSOR ma na celu usprawnienie organizacji pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 40 mln zł na system TOPSOR. (…) Start systemu zbiega się w czasie z wejściem w życie rozporządzenia o szpitalnych oddziałach ratunkowych – mówiła podczas wydarzenia wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko

Chodzi o objęcie wszystkich pacjentów jednolitym procesem tzw. segregacji medycznej, a także wprowadzenie narzędzi umożliwiających bieżący nadzór nad ruchem chorych na SOR-ach. Założeniem projektu jest również zwiększenie poziomu satysfakcji pacjentów SOR-ów oraz osób im towarzyszących poprzez ciągłe przekazywanie aktualnych informacji o przybliżonym czasie oczekiwania na kontakt z personelem medycznym. Ponadto projekt zakłada poprawę warunków pracy personelu SOR-ów oraz zespołów ratownictwa medycznego poprzez ujednolicenie i usprawnienie przyjmowania/przekazywania pacjentów.

Czytaj więcej: wadowiceonline.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account