Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dziś poinformowano, że rozporządzenie dotyczące dodatków do pensji dla ratowników zostało już podpisane przez Ministra Zdrowia i skierowane do publikacji. Bez niego mógł być problem z wypłatą wyższych pensji. Przewiduje też kary dla tych, którzy nie dopełnią obowiązków. Czego dotyczą nowe przepisy?

Po protestach ratowników domagających się podwyżek analogicznych do tych, jakie dostały pielęgniarki, przyznano im dodatki do płac. Nowe rozporządzenie ma uporządkować przepisy dla różnych grup pracowników.

Według obowiązujące teraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1373) działało okresowe rozwiązanie dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

 

Dodatek jest uwzględniony umowach, jakie NFZ zawiera z placówkami zatrudniającymi ratowników.

Dla kogo dodatek?

Ratownicy medyczni otrzymują wspomniany wcześniej dodatek w przypadku umów w zakresie:

1) leczenia szpitalnego;

2) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych;

3) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych

w warunkach stacjonarnych;

4) opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych;

5) świadczeń wysokospecjalistycznych.

Pozaszpitalne ratownictwo

Dodatki dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w pozaszpitalnym systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego od 1 lipca 2017 r. były wypłacane na podstawie ustaleń przyjętych w dniu 18 lipca 2017 r.

Jednak jak informuje resort zdrowia rozporządzenie z 12 lipca 2018 r. jest regulacją przejściową. Tymczasemustalenia zostały zawarte bez ograniczeń czasowych na wzór rozwiązań przyjętych dla pielęgniarek i położnych.

Czytaj więcej: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account