Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Limanowa. Wniosek o przekwalifikowanie jedynej na Limanowszczyźnie karetki „S” z lekarzem na zespół z ratownikami medycznymi, co nastąpiło w kwietniu tego roku, został złożony przez dyrektora szpitala w Limanowej. Marcin Radzięta prosił o to wojewodę dwukrotnie: najpierw w styczniu, później w sierpniu ubiegłego roku.

Z początkiem kwietnia tego roku przekwalifikowano zespoły ratownictwa medycznego w Czchowie, Suchej Beskidskiej, Andrychowie, Krościenku nad Dunajcem, Rabce-Zdroju oraz Limanowej. Od tej pory, na terenie powiatu limanowskiego nie ma już ani jednej karetki w standardzie „S” - specjalistycznej, z lekarzem jako członkiem załogi. Dotąd stacjonowała ona przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Założenia nowego planu małopolskiego ratownictwa medycznego wniosły jeszcze jedną zmianę na Limanowszczyźnie – wydłużono godziny stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w podstacji w Wilkowisku: z 16 godzin do pełnej doby.

Senator PiS Jan Hamerski skierował do ministra zdrowia i wojewody małopolskiego senatorskie oświadczenie, prosząc o udzielenie odpowiedzi, z jakich powodów doszło do zmiany, wzbudzającej niepokój wśród mieszkańców.

Dotarliśmy do odpowiedzi wojewody małopolskiego, Piotra Ćwika. Wynika z niej, że wniosek o wprowadzenie zmiany w zakresie przekwalifikowania ZRM „S” na ZRM „P” - bez lekarza, stacjonujący w miejscowości Limanowa, został złożony w sierpniu 2017 roku przez... dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej, Marcina Radziętę.

We wniosku do wojewody dyrektor miał jako argument wskazać trudności z zapewnieniem odpowiedniej obsady lekarskiej do karetki stacjonującej w Limanowej. Wojewoda zaznacza przy tym, że nie był to pierwszy wniosek dyrektora, bo identyczny Marcin Radzięta złożył kilka miesięcy wcześniej, w styczniu 2017 roku.

Piotr Ćwik w odpowiedzi na oświadczenie senatora cytuje nawet fragment pisma od Marcina Radzięty, który argumentował: „(...) z analiz prowadzonych przez szpital wynika, iż efektywność działania zespołów wyjazdowych, w składzie z lekarzem, lub wyłącznie ratownikami jest podobna (podobny odsetek pacjentów trafia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego). Tym samym zmiana zespołu wyjazdowego zespecjalistycznego na podstawowy w Limanowej nie przyniesie szkody dla pacjentów. Szpital dysponuje kadrą profesjonalnie przygotowanych ratowników medycznych oraz stosownym zapleczem w postaci dobrze wyposażonego SOR, co przy niewielkim od szpitala obszarze działania zespołu zapewnia pełne bezpieczeństwo dla pacjentów (...).”

Dyrektor szpitala w Limanowej informował wojewodę, że podejmował działania zmierzające do zatrudnienia lekarzy systemu do pracy w ZRM poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej placówki, w prasie lokalnej w powiecie limanowskim, prasie branżowej i regionalnej. Występował również do Izb Lekarskich, podejmował próby pozyskania lekarzy drogą telefoniczną, ale wszystkie te działania nie przyniosły żadnych rezultatów.

Wniosek o przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P” funkcjonującego na terenie powiatu limanowskiego, został przesłany do zaopiniowania przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, jak również do starosty limanowskiego Jana Puchały – obie opinie na temat planowanych zmian były pozytywne. Również marszałek Małopolski Jacek Krupa nie wniósł uwag do proponowanych zmian dotyczących powiatu limanowskiego. Minister Zdrowia zaakceptował bez uwag wszystkie planowane od 1 kwietnia 2018 r. na terenie województwa małopolskiego zmiany w organizacji systemu ratownictwa medycznego, w tym przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P” stacjonujący wmiejscowości Limanowa oraz wydłużenie czasu działania ZRM „P” stacjonującego w miejscowości Wilkowisko (gmina Jodłownik) z 16 do 24 godzin na dobę.

Poza problemami z kadrą lekarską, w tle całej sprawy są także pieniądze: stawka dobowa zespołu „P” z ratownikami medycznymi wynosząca 2 907,00 zł jest niższa od stawki dla zespołu „S” z lekarzem, kształtującej się na poziomie 3 877,00 zł.

Czytaj więcej: limanowa.in

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account