Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na 18 października Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowanych do udziału w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Konferencja odbędzie się w związku z uwagami zgłoszonymi do projektu w trakcie konsultacji społecznych.

Zgodnie z propozycją MZ, osoby które rozpoczną studia na kierunku ratownictwo medyczne po 30 września 2016 r., po ich ukończeniu i odbyciu sześciomiesięcznej praktyki będą musiały zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM). MZ zakłada się, że pierwszy egzamin PERM odbędzie się w 2020 r. Opłata egzaminacyjna wyniesie 140 zł.

Zgodnie z projektowanymi przepisami złożenie PERM warunkuje możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego. Ministerstwo zdrowia szacuje, że około 2 500 osób przystąpi rocznie do egzaminu, przy czym koszt zorganizowania egzaminu dla jednej osoby wyniesie ok. 134 zł.

Jak wyjaśnia MZ, przyjęte rozwiązania doprecyzowują zasady organizowania i przeprowadzenia PERM w sposób zabezpieczający z jednej strony konieczność rzetelnego sprawdzenia wiedzy osób zdających egzamin, z drugiej zaś poszanowania ich praw.

Konferencja uzgodnieniowa odbędzie się 18 października o godz. 11 w Ministerstwie Zdrowia.

Źródło: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account