Projekt - amputacja

Więcej
2009/04/20 08:38 - 2009/04/20 09:09 #1997 przez mangus
Projekt - amputacja was created by mangus
Witam.
Jakiś czas temu zobligowałem się do publikacji mojego projektu. Poniżej przedstawię temat zadania egzaminacyjnego i to, co napisałem. Umieściłem już poprawki w projekcie, które wymagane były w dotychczasowym kluczu. Elementy projektu zapisane innym kolorem oznaczają najnowsze zmiany. Projekt jest z ostatniego egzaminu.
Liczę na to, iż będzie on dla was jedynie przykładem, a nie gotową pracą na zaliczenie.
Pozdrawiam mangus.

Zadanie egzaminacyjne
Dyspozytor pogotowia ratunkowego przyjął wezwanie do wypadku, który miał miejsce w czasie prac polowych. W wyniku wypadku został ranny mężczyzna, potrącony przez pracujący kombajn oraz kierowca kombajnu, który wypadł z pojazdu. Zgłaszający wypadek poinformował o widocznych rozległych plamach krwi na ziemi i na ubraniu poszkodowanego potrąconego rzez kombajn.
Na miejsce zdarzenia został wysłany specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego w składzie lekarz i dwóch ratowników medycznych.
Po przybyciu na miejsce wypadku stwierdzono:
- straż pożarna oznakowała i zabezpieczyła teren,
- kombajn z wyłączonym silnikiem stoi na polu przy drodze gruntowej,
- 30- letni mężczyzna z urazową amputacją lewej kończyny dolnej na poziomie stawu kolanowego leży obok kombajnu, jest nieprzytomny, ma ranę tłuczoną głowy w okolicy czoła, oraz liczne otarcia skóry na całym ciele.
Parametry życiowe poszkodowanego: RR 70/30 mmHg, tętno 130/min, oddech płytki 30/min, skóra blada, spocona, chłodna. Ocena wg GCS 5 punktów (wzrokowa 1, słowna 1, ruchowa 3).
- 40-letni mężczyzna jest przytomny, siedzi obok pojazdu, podaje dolegliwości bólowe kręgosłupa szyjnego. Parametry życiowe poszkodowanego: RR 130/85 mmHg, tętno 65/min, oddech prawidłowy 18/min. Ocena wg GCS 14 punktów (wzrokowa 3, słowna 5, ruchowa 6).

Opracuj projekt realizacji działań ratowniczych związanych z udzielaniem pomocy medycznej dwóm poszkodowanym w wypadku w czasie prac polowych. Wykonaj zabieg zaopatrzenia kikuta i amputowanej części kończyny (możliwa replantacja kończyny) na fantomie dorosłego mężczyzny z amputowaną na poziomie stawu kolanowego kończyną dolną lewą.

Projekt realizacji działań ratowniczych powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2. Założenia, wynikające z treści zadania i dokumentacji.
3. Ocenę sytuacji uwzględniającą:
- ocenę miejsca zdarzenia:
- diagnozę ratowniczą i priorytety pomocy medycznej

4. Plan działań ratowniczych związanych z udzielaniem pomocy medycznej poszkodowanym i przygotowaniem ich do transportu na podstawie
diagnozy ratowniczej.
5. Wykaz:
- Sprzętu ratowniczego i medycznego niezbędnych do przeprowadzenia działań ratowniczych z uwzględnieniem stanu poszkodowanych
- Środków farmakologicznych z uwzględnieniem ich dawki i drogi podania niezbędnych do przeprowadzenia działań ratowniczych
6. Wypełnioną dla 30-letniego poszkodowanego Kartę wyjazdową pogotowia ratunkowego, której druk znajduje się w zeszycie KARTA PRACY
EGZAMINACYJNEJ.

Do rozwiązania zadania wykorzystaj dokumentację:
Zapis EKG dla 30-letniego poszkodowanego Załącznik 1 (nic z niego nie wynika- przyp. autora)
Wykaz produktów leczniczych znajdujących się w ambulansie do wykorzystania przez zespół ratownictwa medycznego Załącznik 2

Do wykonania zabiegu wykorzystaj przygotowane na stanowisku:
Fantom dorosłego mężczyzny i sprzęt, oraz środki medyczne, które otrzymałeś wraz z arkuszem egzaminacyjnym.
Zabieg możesz wykonać w dowolnym czasie trwania egzaminu. Decyzję o wykonaniu musisz podjąć najpóźniej na godzinę przed zakończeniem egzaminu i poinformować o niej przewodniczącego zespołu nadzorującego etap praktyczny egzaminu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.


Projekt

I Tytuł:

Projekt realizacji działań ratowniczych związanych z udzielaniem pomocy medycznej dwóm poszkodowanym mężczyznom w wyniku wypadku podczas prac polowych, wraz z wykonaniem zabiegów ratunkowych zaopatrzenie kikuta amputacji, oraz zabezpieczenie amputanta.

II Założenia:

* Dyspozytor pogotowia ratunkowego przyjął wezwanie do wypadku podczas prac polowych, w którym poszkodowani są dwaj mężczyźni w
wieku 30 i 40 lat.
* W zgłoszeniu poinformowano o dwóch poszkodowanych mężczyznach:
a) Mężczyzna lat 30 potrącony przez pracujący kombajn, widoczne rozległe plamy krwi na ziemi i na ubraniu poszkodowanego,
b) Mężczyzna lat 40 kierowca kombajnu, który wypadł z pojazdu podczas zdarzenia.

Informacje dotyczące poszkodowanych na miejscu zdarzenia:
a) mężczyzna lat 30 zastany w pozycji leżącej obok kombajnu, nieprzytomny, urazowa amputacja lewej kończyny dolnej na poziomie stawu
kolanowego, rana tłuczona głowy w okolicach czoła, liczne otarcia skóry na całym ciele.
Parametry życiowe poszkodowanego wynoszą:
- RR 70/30 mmHg,
- tętno 130/min,
- oddech płytki 30/min,
- skóra blada, spocona, chłodna,
- ocena wg GCS 5 pkt. (wzrokowa 1, słowna 1, ruchowa 3)

b) mężczyzna lat 40 zastany w pozycji siedzącej obok kombajnu, przytomny, zgłasza dolegliwości bólowe kręgosłupa odcinka szyjnego. Parametry życiowe poszkodowanego wynoszą:
- RR 130/85 mmHg,
- tętno 65/min,
- oddech prawidłowy 18/min,
- ocena wg GCS 14 pkt. (wzrokowa 3, słowna 5, ruchowa 6)

III Ocena sytuacji:

* miejsce zdarzenia zabezpieczone przez straż pożarną:
- unieruchomiono kombajn wyłączenie silnika, zabezpieczenie przed przetoczeniem,
- oznakowanie miejsca zdarzenia
* kombajn stoi na polu przy drodze gruntowej,
* potrącony 30 letni mężczyzna leży obok kombajnu,
* kierowca siedzi oparty o kombajn,
* konieczność wezwania drugiego ambulansu, z uwagi na dwie osoby wymagające udzielenia pomocy,
* ZRM zabezpieczył się w rękawiczki, fartuchy, maski i okulary.

Diagnoza ratownicza:
a) mężczyzna lat 30 amputacja urazowa lewej kończyny dolnej na poziomie stawu kolanowego, rana tłuczona głowy, wstrząs hipowolemiczny, liczne otarcia skóry.
Kolor segregacyjny: czerwony.

b) mężczyzna lat 40 uraz kręgosłupa odcinka szyjnego.
Kolor segregacyjny: żółty.

IV Plan działań ratowniczych:

Działania podejmowane u mężczyzny lat 30:
* po uzyskaniu zezwolenia od oficera straży pożarnej zespół ratownictwa medycznego po zabezpieczeniu się w środki ochrony osobistej
(rękawiczki, fartuch, maska, okulary) przystąpił do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym,
* w związku z tym, że poszkodowanych jest dwóch zaistniała konieczność wezwania drugiego ambulansu,
* przeprowadzono wstępną ocenę czynności życiowych (ABC) i stanu przytomności poszkodowanego,
* wykonano szybkie badanie urazowe połączone ze stabilizacją odcinka szyjnego kręgosłupa,
* założono dwa dostępy żylne i podłączono płyny infuzyjne : 0,9% Na Cl,
* wykonano intubacje dotchawiczą i podłączono poszkodowanego do respiratora wentylacja 100% O2,
* zabezpieczono kikut lewej kończyny dolnej przez założenie opatrunku uciskowego i elewację kończyny,
* zabezpieczono amputanta poprzez owinięcie jałową gazą i umieszczenie w worku foliowym szczelnie go zabezpieczając. Umieszczenie całości
w kolejnym worku wypełnionym zimną wodą i kostkami lodu,
* monitorowanie (kardiomonitor) parametrów życiowych: ciśnienie, tętno, saturacja, oddech, skóra,
* zaopatrzono ranę tłuczoną głowy poprzez założenie opatrunku osłaniającego,
* zaopatrzono otarcia skóry opatrunkami osłaniającymi po wcześniejszej dezynfekcji,
* podano leki przeciwwstrząsowe : Dopamina,
* podano leki przeciwbólowe : Dolargan,
* przełożenie poszkodowanego na deskę ortopedyczną z elewacją kikuta,
* zapewnienie komfortu termicznego i psychicznego
* powiadomienie SOR-u o transporcie pacjenta w stanie ciężkim,
* transport w pozycji leżącej z elewacja kikuta kończyny amputowanej
* stałe monitorowanie parametrów życiowych podczas transportu.

Działania podejmowane u mężczyzny lat 40:
* przeprowadzono wstępną ocenę czynności życiowych (ABC) i stanu przytomności poszkodowanego,
* wykonano szybkie badanie urazowe połączone ze stabilizacją odcinka szyjnego kręgosłupa,
* dokonano pomiaru parametrów życiowych (ciśnienie, tętno, saturacja),
* przeprowadzono wywiad SAMPLE,
* założono dostęp żylny i przetoczono płyny infuzyjne 0.9% NaCl,
* podano lek przeciwbólowy : Ketonal,
* podano tlen przez wąsy w przepływie 3l/min,
* transport do szpitala w pozycji leżącej,
* zapewnienie komfortu termicznego i psychicznego,
* podczas transportu systematyczna ocena parametrów życiowych.

V Wykaz:

a) wykaz sprzętu medycznego:
* zestaw do intubacji (laryngoskop, rurki intubacyjne, rurki ustno-gardłowe, stetoskop, strzykawka, prowadnica, jałowe rękawiczki, kleszczyki
Magilla, 2% Lignocaina),
* pulsoksymetr,
* sfigmomanometr,
* kardiomonitor,
* sprzęt do tlenoterapii (przenośna butla z tlenem, respirator, maseczka, wąsy),
* worek samorozprężalny z maską twarzową i rezerwuarem tlenu,
* deska ortopedyczna,
* kołnierz Schantza,
* koc termoizolacyjny,
* zestaw materiałów opatrunkowych,
* strzykawki,
* igły,
* wenflony,
* zestaw do przetoczeń,
* środki do dezynfekcji skóry,
* pojemnik na odpady medyczne,
* sprzęt ochronny (rękawiczki, fartuchy, okulary, maseczki).

b) wykaz środków farmakologicznych:

- mężczyzna lat 30:
* płyn infuzyjny: 0,9% NaCl, iv, wlew kroplowy 1000 ml
* lek naczynioaktywny : Dopamina 200 mg, iv, wlew kroplowy,
* lek przeciwbólowy: Dolargan 50 mg, iv

- mężczyzna lat 40:
* płyn infuzyjny: 0,9% NaCl, iv, wlew kroplowy 500 ml,
* lek przeciwbólowy: ketonal, im, 100mg.

mangus
[color=]Śmierć stabilizuje stan pacjenta[/color]

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2009/04/21 12:33 - 2009/04/21 18:56 #2000 przez dolores75
Replied by dolores75 on topic Odp.:Projekt - amputacja
Bardzo mnie ciekawi co teraz w czerwcu będzie na egzaminie ???Jak myślicie też będzie amputacja ....tak jak w styczniu na egzaminie ??:unsure: Sama nie wiem jak się nastawiać ...hmmmm:blush:

dolores75 bez urazy, ale czy ty tylko potrafisz pytać co będzie na egzaminie ?? ( bo już wcześniej zadałaś identyczne pytanie) Pomyśl skąd my ma to mamy wiedzieć?? Może warto by tak się odnieść do projektu mangusa ewentualnie zamieścić swój ?? Jak myślisz ?? Trochę inicjatywy chyba nie zaszkodzi, przecież inicjatywa to pożądana cecha ratownika.
Post nijaki nic nie wnoszący do tematu:(

Pozdrawiam
dyspozytor

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2009/04/21 18:43 #2003 przez mangus
Replied by mangus on topic Odp.:Projekt - amputacja
Witam dolores75.
Z tego co jest mi wiadomo nigdy nie ma tematu dwa razy pod rząd. Obstawiamy razem ze znajomymi, że tym razem może paść coś w kierunku pediatrii.

A teraz tak z innej beczki skoro jesteśmy juz przy projektach. Dostałem nowy przypadek do opracowania i według wszelkich znaków na niebie obydwaj poszkodowani zejdą przed przybyciem ZRM. Coż teoretycznie trzeba ich uratować i trafił mi się pewien problem. Pierwszy poszkodowany - co jak juz jest w standardzie jest nieprzytomny i obligatoryjnie intubacja. Natomiast nie wiem co zrobić z drugim poszkodowanym. Nie mam podanych inf co do GCS ale z opisu wyszło mi na 7 czyli na granicy. Dodatkowo oprócz amputacji (po raz kolejny) mam wbite ciało obce w klatkę piersiową. ZRM mam z lekarzem więc mogę troszkę pofantazjować. Rozważam wprowadzenie środków anestetycznych (tiopental) i docelowo intubację. Chciałbym dowiedzieć się co myslicie - czy to będzie prawidłowe postępowanie i ewentualnie podrzucenie dawki tiopentalu.\
Pozdrawiam.

mangus
[color=]Śmierć stabilizuje stan pacjenta[/color]

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • karolcia109
 • karolcia109 Avatar
 • Gość
 • Gość
2009/04/22 08:57 #2004 przez karolcia109
Replied by karolcia109 on topic Odp.:Projekt - amputacja
Witam, co do projektów, wiem,że wymagane jest przez komisję aby każdą czynność wykonywaną przy pacjencie opisywać ze szczegółami ( intubacje, ekg, nawet wkłucia itp.) Pisałam projekt w styczniu właśnie o amputacji intubację opisywaliśmy z każdym drobnym szczegółem. Radzę się tego trzymać...
Pozdrawiam karolcia109:P

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • kaja43
 • kaja43 Avatar
 • Wylogowany
 • Aktywny
 • Aktywny
 • tylko życie poświęcone innym,warte jest przeżycia
Więcej
2009/04/22 09:06 #2005 przez kaja43
Replied by kaja43 on topic Odp.:Projekt - amputacja
Jeśli mogę wypowiedziec się w tym temacie - pediatria na egzaminie...? byc może, ale wydaje mi się że bardziej prawdopodobna jest odma prężna - a na praktycznym - demonstracja jej odbarczenia. Zadanie może byc także bardziej złożone - np wypadek samochodowy z poszkodowanym kierowcą - który w wyniku utraty przytomności (z powodu MAS, ew. zawału m.sercowego powikłanego blokiem serca), zjechał z drogi i uderzył w drzewo...byłaby i urazówka i interna - której dotad było niewiele....
Jeśli chodzi zaś o projekt o którym wspominasz - mogłabym pomóc - potrzebuję jednak więcej danych, lub cały opisany przypadek. Podanie thiopentalu? w zależności od stanu pacjenta gdyż Thiopental ma również wady, powoduje m.in.:
" depresję krążenia /bradykardia, zmniejszenie oporu naczyń obwodowych spadek RR, działanie kardiodepresyjne
" depresję oddychania
" nasilenie odruchów krtaniowych, gardłowych
" kumuluje powtarzane dawki
" długie utrzymywanie się wysokiego stężenia we krwi
" działanie miejscowo drażniące
" zwiększenie wrażliwości na ból
" zmniejszenie przemiany materii
" zmniejszenie ruchów perystaltycznych
Zastosowanie: w indukcji znieczulenia: 3 5 mg/kg m.c. ciała /bolus/ w znieczuleniu krótkotrwałym, sedacja: 3 5 mg/kg c. ciała + dawki powtarzane /w zależności od reakcji pacjenta, jego metabolizmu/, Działanie p/drgawkowe: 1,5 2 mg/kg c.c /unikanie depresji oddechowej, lepiej dawkę uzupełniać /podawanie jako bolus 0,5- 2,0 mg/kg c.c /godz. p/drgawkowo i p/obrzękowo w stanie drgawkowym, w urazach mózgu wlew ciągły tzw. śpiączka thiopentalowa /stały wlew barbituranu protekcja tkanki mózgowej po urazach, zmniejszenie przepływu mózgowego, zużycia O2 o ok.35%.
przeciwwskazania:
" Porfiria
" Astma oskrzelowa
" Wstrząs
" Tamponada serca
" Osoby starsze ze znaczną miażdżycą
" Duża utrata płynów
Pozdrawiam ;))

Basia-senior ratownik ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2009/04/22 10:32 #2006 przez mangus
Replied by mangus on topic Odp.:Projekt - amputacja
Witam kaja43.
No i wszystko już jest jasne.Podanie tiopentalu w tym przypadku to za duże ryzyko. Dla zaspokojenia ciekawości to pacjent jest z amputacją i wbitym ciałem obcym w klatkę piersiową. Wiecej informacji brak. Wstrząsowy oczywiście -parametry RR 80/20 , tętno 150. Wg GCS wyszło na 7. Taki do końca nieprzytomny to on nie jest, więc ewentualnie może walczyć z rurką intubacyjną. Poza tym mam mało danych co do tego ciała obcego w klatce piersiowej, w którym konkretnie miejscu jest wbite i jak głęboko. Można by tu sobie dywagować, i wyszło by na to że musiałbym napisać kilka wersji alternatywnych. Bądź tu później mądry o co chodziło wykładoiwcy:unsure:
Dzieki za wypowiedź w tym temacie. Okazuje się, że moja wiedza jest jeszcze bardzo uboga - przynajmniej w dziedzinie farmakologii.
Pozdrawiam.

Jeszcze słówko do dolores75.
Moja droga nie wymagaj odpowiedzi na to pytanie (powielam dyspozytora) bo nikt nie wie co będzie na egzaminie. Co najwyżej można sobie dywagowac na ten temat. Poza tym nikt normalny, gdyby nawet wiedział jaki będzie temat egzaminu, nie poda go publicznie bo konsekwencją tego może być unieważnienie egzaminów.

mangus
[color=]Śmierć stabilizuje stan pacjenta[/color]

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ania82ricko1stmangus
Czas generowania strony: 0.322 s.

Ostatnie posty Forum Ratownik-med.pl

  • arekpawel3 Avatar
  • Opinie na temat nowego kierunku studiów podyplomow...
  • Witajcie,prowadzę obecnie projekt badawczy, którego celem jest określić zapotrzebowanie na nowy kierunek studiów- fizjolog sportowy. Uczelnia poprosiła o zebranie wypowiedzi także od ratowników medycznych. Otóż ratownicy posiadają wiedzę nt fizjologii organizmu, a być może w tym gronie są osoby interesujące się sportem lub chcące pogłębiać wiedzę w tym zakresie.W związku z tym zwracam się z prośbą o podzielenie się...
  • W Edukacja, doskonalenie zawodowe / Uczelnie medyczne
  • 2023/12/05 09:41
  • ladybird23 Avatar
  • uprawnienia
  • Witam, mam pytanie dotyczące uprawnień. Otóż, jeśli ktoś skończył ratownictwo ponad 13 lat temu, nigdy nie pracował w zawodzie ratownika, zmienił zupełnie branżę, nie przechodził żadnych przeszkoleń w temacie ratownictwa itd to czy może np prowadzić kursy pierwszej pomocy, zabezpieczać imorezy jako ratownik? Będąc na etacie w zupełnie innej branży i nie mając zatrudnienia w żadnej placówce zdrowia itd
  • W Państwowe Ratownictwo Medyczne / Dyskusja ogólna (PRM)
  • 2023/10/30 12:39
  • Macias Avatar
  • Ratownik nie aktywny zawodowo
  • Podepnę się pod temat. Uzyskałem prawo do wykonywania zawodu w 2015 roku i od tamtej pory czynnie nie pracowałem w zawodzie za wyjątkiem pandemii, gdzie pobierałem próbki od pacjentów w mobilnym zespole. Teraz zastanawiam się nad powrotem do zawodu. Jak ugryźć temat? Czytałem, że potrzebny jest kurs trwający 6 miesięcy. Wiecie może jak ugryźć temat? 
  • W Ratownictwo Medyczne / Kwalifikowana PP, Pierwsza Pomoc
  • 2023/10/13 21:31
  • MichałS97 Avatar
  • Staż na bloku ?
  • Witam Myślałem ostatnio nad miejsce w którym moglbym się porządnie nauczyć intubacji. Stąd pytanie czy ma ktoś doświadczenie w pracy/stażu na bloku? Czy jest to wogóle możliwe dla rm ? Z góry dziękuję za odpowiedź 
  • W Medycyna Ratunkowa / Medyczne czynności ratunkowe
  • 2023/09/17 21:29

Więcej tematów »

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account