Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xOcena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zgodnie ze zmianą organizacyjną systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne od dnia 1 stycznia 2021 r. dyspozytornie medyczne będą komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich, które nie są podmiotami leczniczymi.

Zmiana ta powoduje, że przepisy stanowiące o konieczności prowadzenia dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), dla dyspozytorni medycznej przestaną mieć zastosowanie.
W związku z istotną rolą, jaką odgrywa dyspozytornia medyczna w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, niezbędne jest prowadzenie przez dyspozytorów medycznych stosownej dokumentacji, która będzie korelowała z dokumentacją medyczną prowadzoną przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, stanowiąc jednocześnie podstawę uruchomienia zespołów ratownictwa medycznego.

 

Konieczne jest zatem opracowanie nowych regulacji w odniesieniu do dokumentacji prowadzonej przez tą gałąź Systemu - szczególnie, że będzie ona prowadzona w funkcjonującym od października 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanym dalej „SWD PRM”.
Projekt zawiera regulacje dotyczące rodzajów i zawartości dokumentacji dyspozytorni medycznej, prowadzonej w SWD PRM. W tym zakresie przepisy projektu zostały przygotowane w oparciu o dotychczasowe rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849).
Zakłada się, że dokumentacja dyspozytorni medycznej będzie prowadzona w postaci elektronicznej w dwóch formach: indywidualnej, czyli karty obsługi zgłoszenia i karty zlecenia wyjazdu lub karty zlecenia wylotu oraz zbiorczej, czyli księgi dyspozytorni medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej

Źródło: www.medexpress.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Komentuj, Nie obrażaj!

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt. KONTAKT


Kod antyspamowy
Odśwież

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account