Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Stanowisko Nr 15/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 25 czerwca 2018 r., znak: ASG.4082.158.2018.KoM, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

Projekt zmierza w pozytywnym kierunku, tj. wyodrębnienia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu medycznego. Jednakże istotne jest, aby poszła za tym także odpowiednia wycena tych świadczeń i zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację.

Po przeanalizowaniu projektu nasuwają się także wątpliwości, czy w zamierzeniach projektodawcy jest to, aby świadczenia zespołu transportu medycznego były kontraktowane w ramach odrębnego konkursu (wówczas będą mogły do niego przystąpić wszystkie podmioty spełniające wymagania), czy też będzie to dodatkowe świadczenie realizowane przez świadczeniodawców dotychczas realizujących świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje także wprowadzenie w normatywnej części zmienianego rozporządzenia definicji pojęcia transport medyczny.

 

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza następujące uwagi szczegółowe do projektowanego załącznika:

1) w pierwszym wierszu – „Zakres świadczenia” w ust. 1 proponuje się dodać pkt 3 w brzmieniu:

„3) konieczności wykonania w innym podmiocie leczniczym badań diagnostycznych lub konsultacji medycznych niezbędnych w procesie leczenia”.

Zaproponowana zmiana ma na celu umożliwienie zespołom transportu medycznego realizowania transportu w celu wykonania np. CT, rezonansu, konsultacji specjalistycznych, czyli świadczeń niedostępnych w danym szpitalu;

2) w drugim wierszu – „Personel” proponuje się podzielić personel realizujący świadczenia na 3 grupy:

a) zespół z lekarzem, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania świadczeń medycznych, w tym lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny,

b) zespół bez lekarza, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania świadczeń medycznych, w tym pielęgniarka lub ratownik medyczny,

c) w każdym z zespołów jedna osoba posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego (art. 106 ust. 1 z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; Dz. U. poz. 151 z późn. zm.).

W ocenie Prezydium podmioty zewnętrzne realizujące świadczenia transportu medycznego nie będą w stanie utrzymać w gotowości np. lekarzy różnych specjalności, by spełnić wymaganie wskazane w projekcie („personel jest każdorazowo Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 25 czerwca 2018 r., znak: ASG.4082.158.2018.KoM, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

Projekt zmierza w pozytywnym kierunku, tj. wyodrębnienia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu medycznego. Jednakże istotne jest, aby poszła za tym także odpowiednia wycena tych świadczeń i zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację.

Po przeanalizowaniu projektu nasuwają się także wątpliwości, czy w zamierzeniach projektodawcy jest to, aby świadczenia zespołu transportu medycznego były kontraktowane w ramach odrębnego konkursu (wówczas będą mogły do niego przystąpić wszystkie podmioty spełniające wymagania), czy też będzie to dodatkowe świadczenie realizowane przez świadczeniodawców dotychczas realizujących świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje także wprowadzenie w normatywnej części zmienianego rozporządzenia definicji pojęcia transport medyczny.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza następujące uwagi szczegółowe do projektowanego załącznika:

1) w pierwszym wierszu – „Zakres świadczenia” w ust. 1 proponuje się dodać pkt 3 w brzmieniu:

„3) konieczności wykonania w innym podmiocie leczniczym badań diagnostycznych lub konsultacji medycznych niezbędnych w procesie leczenia”.

Zaproponowana zmiana ma na celu umożliwienie zespołom transportu medycznego realizowania transportu w celu wykonania np. CT, rezonansu, konsultacji specjalistycznych, czyli świadczeń niedostępnych w danym szpitalu;

2) w drugim wierszu – „Personel” proponuje się podzielić personel realizujący świadczenia na 3 grupy:

a) zespół z lekarzem, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania świadczeń medycznych, w tym lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny,

b) zespół bez lekarza, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania świadczeń medycznych, w tym pielęgniarka lub ratownik medyczny,

c) w każdym z zespołów jedna osoba posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego (art. 106 ust. 1 z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; Dz. U. poz. 151 z późn. zm.).

W ocenie Prezydium podmioty zewnętrzne realizujące świadczenia transportu medycznego nie będą w stanie utrzymać w gotowości np. lekarzy różnych specjalności, by spełnić wymaganie wskazane w projekcie („personel jest każdorazowo wskazany w zleceniu”). W związku z tym proponuje się wprowadzenie powyższej standaryzacji zespołów realizujących transporty międzyszpitalne;

3) w trzecim wierszu – „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

a) w pkt 1 – „kardiomonitor odrębny lub w opcji defibrylatora”,

b) w pkt 2 – „pulsoksymetr odrębny lub w opcji defibrylatora”,

c) w pkt 5 wyodrębnić:

– „defibrylator z opcją: – monitorowania, – pulsoksymetrii, – kardiowersji, – stymulacji zewnętrznej” i

– „zestaw do intubacji i wentylacji” oraz

– dodać kolejne punkty (pkt 7 i 8):

„7) respirator transportowy, 8) ssak przenośny”.

Uzasadniając proponowaną zmianę należy wskazać, że pacjent w trakcie transportu, zarówno w karetce, jak i poza nią, musi być monitorowany.

W związku z powyższym sprzęt powinien być bezpieczny dla pacjenta i racjonalny z punktu widzenia personelu.

Dodanie wyposażenia wskazanego w pkt 7 i 8 jest związane z transportem pacjentów wymagających użycia respiratora. Podczas takich transportów, często połączonych z diagnostyką, trudno jest wentylować pacjentów aparatem Ambu.

3) w trzecim wierszu – „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

a) w pkt 1 – „kardiomonitor odrębny lub w opcji defibrylatora”,

b) w pkt 2 – „pulsoksymetr odrębny lub w opcji defibrylatora”,

c) w pkt 5 wyodrębnić:

– „defibrylator z opcją: – monitorowania, – pulsoksymetrii, – kardiowersji, – stymulacji zewnętrznej” i

– „zestaw do intubacji i wentylacji” oraz

– dodać kolejne punkty (pkt 7 i 8):

„7) respirator transportowy, 8) ssak przenośny”.

Uzasadniając proponowaną zmianę należy wskazać, że pacjent w trakcie transportu, zarówno w karetce, jak i poza nią, musi być monitorowany.

W związku z powyższym sprzęt powinien być bezpieczny dla pacjenta i racjonalny z punktu widzenia personelu.

Dodanie wyposażenia wskazanego w pkt 7 i 8 jest związane z transportem pacjentów wymagających użycia respiratora. Podczas takich transportów, często połączonych z diagnostyką, trudno jest wentylować pacjentów aparatem Ambu.

Źródło: gazetalekarska.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Komentuj, Nie obrażaj!

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt. KONTAKT


Kod antyspamowy
Odśwież

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account