Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

9 nowych ambulansów służy od początku tego roku mieszkańcom woj. śląskiego. Było to możliwe dzięki niższemu niż zakładano bezrobociu, co pozwoliło zaoszczędzić część środków na ubezpieczenie zdrowotne osób bez pracy.

W regionie kosztem 40 mln zł mają też powstać 4 nowoczesne szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Poinformował o tym podczas środowej konferencji prasowej w Katowicach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
"Dzięki niskiemu bezrobociu na terenie naszego województwa można było wyasygnować, wygospodarować nadwyżkę z tytułu zapłaty za świadczenia zdrowotne osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Uzyskaliśmy zgodę od Ministerstwa Finansów i 4 mln zł można było przeznaczyć na ten cel. Te 4 mln zł zostały podzielone pomiędzy 8 starostw oraz marszałka województwa" – wyjaśnił wojewoda.

Podkreślił, że pierwotnie ambulansów miało być 10, ale marszałek woj. śląskiego, który powinien zakupić pojazd dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, zbyt późno – jak mówił wojewoda – zorganizował przetarg. "Wyjątkowo ubolewam nad tym stanem rzeczy, bo te 400 tys. zł, które powinny być przeznaczone na zakup, zostały przekazane do budżetu państwa. Zgodnie z przepisami prawa ja nie mogę zatrzymać tych środków ani przeznaczyć ich na inne zadania, czy przełożyć z ubiegłego roku na rok bieżący. To jest niewątpliwie ogromna strata dla miasta Katowice i pogotowia ratunkowego" – ocenił wojewoda.

Witold Trólka z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformował PAP, że problemem był m.in. zbyt krótki czas na realizację zakupu.

"Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach nie miało możliwości dokonania zakupu ambulansu, bowiem z własnych środków w 2016 r. zakupiło już 5 karetek i dodatkowy zakup spowodowałby przekroczenie kwoty progów unijnych w zamówieniach tego rodzaju przez WPR w Katowicach. Podmiot ten nie mógł przeprowadzić postępowania z zachowaniem terminów ustawowych do końca bieżącego roku" – dodał.

Podczas środowej konferencji wojewoda Jarosław Wieczorek poinformował też, że do woj. śląskiego trafi 40 mln zł na tworzenie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na dofinansowanie tworzenia szpitalnych oddziałów ratunkowych, a woj. śląskie ma ich zbyt mało – w Katowicach nie ma SOR-u dla dorosłych, pacjenci korzystają ze szpitalnych izb przyjęć lub oddziału w sąsiednim Sosnowcu. Jak podano, oddziały miałyby powstać w Katowicach – w Górnośląskim Centrum Medycznym, w Gliwicach, Zabrzu i Raciborzu.

Źródło: biznes.onet.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account