KURSY PROWADZONE PRZEZ RM

Więcej
2011/08/28 18:24 #6624 przez conditor1
KURSY PROWADZONE PRZEZ RM was created by conditor1
Witajcie Koledzy. od pewnego czasu dręczy mnie pytanie jakie i czy w ogóle RM może prowadzić kursy? może ktoś podrzuci jakiś link do ustawy która to reguluje.
Z góry dzięki pozdrawiam Michał

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Damiratmed
  • Damiratmed Avatar
  • Gość
  • Gość
2011/08/29 14:03 #6649 przez Damiratmed
Replied by Damiratmed on topic Odp: KURSY PROWADZONE PRZEZ RM
⇒ Odpowiedź Proszę bardzo.

Czy ratownik medyczny może prowadzić kursy pierwszej pomocy?


Absolwent publicznej (lub niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej) policealnej szkoły kształcącej w zawodzie ratownik medyczny po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje tytuł zawodowy ratownik medyczny. Tytuł ten upoważnia absolwenta do wykonywania zawodu ratownika medycznego w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z opisem kwalifikacji absolwenta, zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. Nr 26, poz. 217) - podstawa programowa kształcenia w zawodzie ratownik medyczny stanowi załącznik nr 7 do ww. rozporządzenia – ratownik medyczny może prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Nadmienić należy, iż osoba posiadająca tytuł zawodowy ratownika medycznego, zgodnie z programem nauczania policealnej szkoły kształcącej w tym zawodzie, odbyła zajęcia z dydaktyki ratownictwa medycznego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/08/29 15:03 #6653 przez conditor1
Replied by conditor1 on topic Odp: KURSY PROWADZONE PRZEZ RM
OK Dzieki bardzo. a jesli chodzi o organizowanie kursu to program nauczania jest scisle okreslony czy mozna samemu go napisac i dac gdzies do zatwierdzenia? tylko komu i gdzie??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Damiratmed
  • Damiratmed Avatar
  • Gość
  • Gość
2011/08/30 06:36 - 2011/08/30 06:45 #6664 przez Damiratmed
Replied by Damiratmed on topic Odp: KURSY PROWADZONE PRZEZ RM
Niestety nie możesz sam napisać programu ponieważ musi on być zgody z wytycznymi.

Art.8 Ustawy dot Pierwszej pomocy.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając na celu zapewnienie właściwej ich realizacji.

Podstawa programowa jest stała. To minister decyduje o programie nauczania o ile mi wiadomo to nie można chyba zgłosić do niego swojego programu.

a twój autorski program nauczania" w danej dziedzinie musi być przygotowany przez osobę posiadającą wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje w danej tematyce. Ponadto program nauczania musi zatwierdzić dyrektor szkoły zgodnie § 2. pkt 3. z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w tej sprawie (Dz. U. Nr 89, poz. 730 z 8 czerwca 2009 r.). W związku z powyższym stosowanie "autorskich programów" ograniczone jest jedynie do placówek oświatowych. Jeśli będziesz chciał prowadzić jakiś kursik poza placówką edukacyjną według własnego "widzi mi się", co nazwiesz "autorskim programem", to tak naprawdę wystawiony przez papierek-certyfikat można będzie... <Kibel>

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/08/30 19:01 #6679 przez conditor1
Replied by conditor1 on topic Odp: KURSY PROWADZONE PRZEZ RM
A :( O ile znalazłem wytyczne i ramowy program kursu KPP to dla pierwszej pomocy nie mogę znaleźć. a jeśli kurs prowadzony będzie według tego co jest opisane w ustawie o kpp ( ramowy program, treść nauczania) oraz prowadzony będzie według wytycznych ERC 2010 to można go prowadzić czy tez nie? Czyli w końcu jakie kursy może prowadzić lic RM? bo jak rozumiem jaki by prowadził to i tak jakiekolwiek zaświadczenie o ukończonym kursie można sobie wsadzić jak to ładnie ująłeś <kibel>

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/08/30 20:32 #6684 przez yasiu_s
Replied by yasiu_s on topic Odp: KURSY PROWADZONE PRZEZ RM
Oj, kolego Damiratmed,
pokićkałeś coś i to dużo.

W art. 8 chodzi TYLKO I WYŁĄCZNIE o zajęcia edukacyjne prowadzone w jednostkach oświatowych!

Art. 8.
1. Podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.4)), uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy


W związku z tym to o czym mówisz dotyczy jedynie zajęć prowadzonych w szkole przez RM.

A jeśli chodzi u kursy, kursiki, szkolenia itd. to sam sobie każdy panem sterem i okrętem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ania82ricko1stmangus
Czas generowania strony: 0.157 s.

Ostatnie posty Forum Ratownik-med.pl

Więcej tematów »

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account