Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z okazji "Dnia Ratownictwa Medycznego", życzymy wszystkim pracownikom oraz współpracownikom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, wszelkiej pomyślności, stabilizacji zawodowej oraz zadowolenia z wykonywanej pracy.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Wojewoda świętokrzyski ustanowił nową nagrodę. - Będzie to odznaka honorowa przyznawana personelowi medycznemu szczególnie zaangażowanemu w swoją pracę - informuje Zbigniew Koniusz.

- Postanowiłem od tego roku przyznawać odznaki honorowe: wzorowy ratownik, wzorowy lekarz i zasłużony dla ratownictwa. Osobami, które mogą zgłaszać kandydatów do tego typu odznaki, są kierownicy oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, dyrektor tej instytucji, a także kierownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych, na których zatrudnieni są ratownicy. Kandydatów może zgłaszać także wojewoda - mówi Zbigniew Koniusz.

Jak dodaje, odznaka będzie przyznawana w trzech stopniach: brązowa, srebrna i złota.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych ocenił, że proponowane przez resort zdrowia zmiany w art. 95 ustawy o działalności leczniczej uczynią z nich "tanią siłę roboczą". Jak wskazuje resort, zmiana ma umożliwić odbywanie dyżurów medycznych w zespołach ratownictwa medycznego, jednak ratownicy przygotowali własną propozycję noweli przepisów w tym zakresie.

Przypomnijmy, że we wrześniu ratownicy medyczni ogłosili odwieszenie protestu Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych odwiesza protesti domagają się realizacji postulatów w porozumienia z 2019 r. Zniecierpliwieni brakiem działań ze strony MZ odrzucili zaproszenie na spotkanie w MZ na początku października i domagają się konkretnych propozycji zapisów wraz z harmonogramem ich wdrażania.

Ministerstwo zdrowia w piśmie do Komitetu Protestacyjnego wskazało propozycję zmiany w art. 95 ustawy o działalności leczniczej. „Zmiana ta ma umożliwić odbywanie dyżurów medycznych w zespołach ratownictwa medycznego” - wyjaśnia MZ. Jak przewiduje projekt, do art. 95 dodano ust. 1a w brzmieniu: „osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mogą być zobowiązane do pełnienia w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W planie finansowym NFZ na 2021 rok jest o 5 mld zł więcej, ale w niektórych obszarach chorzy muszą się przygotować na mniejszą dostępność do świadczeń. - Pacjenci będą gorzej leczeni, a przecież służba zdrowia miała mieć priorytet - mówi lekarz Bartosz Fiałek.

Z nowego planu finansowego NFZ, zaakceptowanego przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że budżet Funduszu w 2021 roku wyniesie 104,9 mld zł. Teraz to 99,72 mld zł. To oznacza, że będzie do wydania więcej o ok. 5 mld zł. Jednak nie dla wszystkich pacjentów to dobra informacja.

- NFZ wskazuje na wzrost nakładów, jednak jak się to dokładnie przeczyta, to okazuje się, że ogólnie więcej nie wszędzie oznacza rzeczywiście więcej. Co karygodne, cięcia dotyczą programów lekowych dla pacjentów i na chemioterapię - mówi Dobrawa Biadun, ekspertka ds. ochrony zdrowia Konfederacji Lewiatan.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W Łagowie dyżury rozpoczęli właśnie ratownicy medyczni. Do dyspozycji mają karetkę. Dzięki temu w przypadku zagrożenia życia szybciej będą mogli dojechać z pacjentem do najbliższego szpitala. Decyzję o finansowaniu zespołu medycznego na wniosek wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka podjął minister zdrowia.

Decyzję o karetce pogotowia stacjonującej w Łagowie minister zdrowia podjął po przeanalizowaniu danych z ostatnich dwóch lat, z których wynika, że zespoły medyczne nie były w stanie szybko dojechać ze szpitali położonych w okolicy do pacjentów z terenu gminy.

Łagów został nie przypadkowo wybrany jako miejsce całodobowego dyżuru zespołu ratownictwa medycznego. Miejscowość przez cały rok jest odwiedzana przez turystów, którzy często korzystają też z pomocy lekarzy i ratowników.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account