Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Jakie czynniki wpływają na brak karetek? Co możemy zrobić, aby było ich więcej w powiecie? Zapytaliśmy o to kierownika Oławskiego Pogotowia Ratunkowego.

Ze względu na brak karetek pogotowia, które pracują ostatnimi miesiącami na najwyższych obrotach, postanowiliśmy sprawdzić, jakie czynniki powodują, że Zespół Ratownictwa Medycznego nie jest w stanie dotrzeć na miejsce tak szybko, jakby chciał. Rozmawialiśmy o tym z Ryszardem Szymanowskim, Kierownikiem Oławskiego Pogotowia Ratunkowego, który wyjaśnił, z czego wynikają takie sytuacje.

Pogotowie Ratunkowe jest odrębną placówką w stosunku do szpitala. Oddział Pogotowia Ratunkowego jest tylko najemcą lokalu w mieście. Zgodnie z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego za zabezpieczenie medyczne w powiecie odpowiada Starosta, który podlega Wojewodzie. Według norm unijnych na każde 100 tysięcy mieszkańców przypada zespół karetki specjalistycznej S, liczący trzy osoby: lekarz i dwie osoby medyczne. Natomiast zespół podstawowy z dwoma ratownikami na pokładzie przypisany jest do 40 tysięcy mieszkańców.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zgodnie ze zmianą organizacyjną systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne od dnia 1 stycznia 2021 r. dyspozytornie medyczne będą komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich, które nie są podmiotami leczniczymi.

Zmiana ta powoduje, że przepisy stanowiące o konieczności prowadzenia dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), dla dyspozytorni medycznej przestaną mieć zastosowanie.
W związku z istotną rolą, jaką odgrywa dyspozytornia medyczna w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, niezbędne jest prowadzenie przez dyspozytorów medycznych stosownej dokumentacji, która będzie korelowała z dokumentacją medyczną prowadzoną przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, stanowiąc jednocześnie podstawę uruchomienia zespołów ratownictwa medycznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Narodowy Fundusz Zdrowia skierował do opiniowania projekt zarządzenia ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Od 1 stycznia 2021 r. dyspozytornia medyczna, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym staje się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego wskazaną w wojewódzkim planie działania systemu, natomiast dyspozytorzy medyczni wykonujący zadania dyspozytora medycznego u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego stają się pracownikami urzędów wojewódzkich.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

uzaleznieniaUzależnienia to problem, który dotyka coraz większej liczby osób. Jest on uwarunkowany czynnikami genetycznymi oraz środowiskowymi. Celem terapii uzależnień jest uporanie się z problemem takim jak narkomania, alkoholizm, czy innymi rodzajami uzależnień behawioralnych, jak zakupoholizm, czy seks. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czym w ogóle jest terapia uzależnień? Jaką wykazuje skuteczność? Czym należy się kierować, wybierając specjalistę, który pomoże nam pokonać drogę do trzeźwości?

Rodzaje uzależnień

Leczenie uzależnień to proces długotrwały i nierzadko kręty. Zanim podejmiemy decyzję o podjęciu leczenia, zastanówmy się, jakie w ogóle wyróżniamy rodzaje uzależnień. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę każdy przedmiot/czynność może wpływać na nas uzależniająco. W taki sposób rodzą się uzależnienia behawioralne. Wśród ich rodzajów wymienić można:

  • Alkoholizm,
  • narkomanię,
  • hazard,
  • lekomania,
  • seksoholizm,
  • uzależnienie od organizacji,
  • zakupoholizm,
  • uzależnienie od telefonu komórkowego,
  • uzależnienie od internetu.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Swoją wachtę rozpoczęła sezonowa karetka wodna stacjonująca w Polańczyku. Jest obsługiwana przez ratowników Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Od lat znacząco wpływa na podniesienie bezpieczeństwa podczas wypoczynku tysięcy turystów nad Jeziorem Solińskim.

Teren, który zabezpiecza Wodny Zespół Ratownictwa Medycznego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego, jest to obszar Jeziora Solińskiego czyli: około 166km linii brzegowej oraz powierzchni około 2200 m².

– Jesteśmy jedną z 9 Karetek Wodnych Państwowego Ratownictwa Medycznego dyżurujących w tym roku w Polsce. Karetka Wodna, którą się poruszamy to łódź SPORTIS RIB S-7500/K z silnikiem zaburtowym firmy Yamaha o potężnej mocy 300 koni mechanicznych – czytamy w krótkim komunikacie BPR.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account